Justitieel Vierlanden Overleg Koninkrijk van start op ArubaDINSDAG, 19 JUNI 2012

ORANJESTAD — De Justitie-ministers Arthur Dowers uit Aruba, Elmer Wilsoe uit Curaçao, Roland Duncan uit St. Maarten en Ivo Opstelten uit Nederland komen vandaag bij elkaar voor het Justitieel Vierlanden Overleg. Tijdens dit overleg spreken de ministers elkaar onder meer over justitiële aangelegenheden binnen het Koninkrijk. Zo werd begin dit jaar, tijdens eenzelfde overleg in Curaçao gesproken over samenwerking en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Ook uitwisseling van informatie door meer en beter gebruik te maken van ICT oplossingen kwam aan bod. Tenslotte werd Wim van Vemde benoemd tot teamchef van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), een team met ervaren politieagenten uit alle delen van het Koninkrijk, dat lokale korpsen ondersteuning kan bieden bij bepaalde ernstige of complexe zaken. Wegens ziekte was minister Duncan vorige keer niet aanwezig bij het overleg.

20 JUNI 2012

AD 20.06.12 I