Jeugdreclassering nog niet rond

22 februari 2017

Willemstad - De Jeugdreclassering is nog niet helemaal waar het wezen moet. Dat blijkt uit een review-rapport opgesteld door de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR).

In 2012 werden elf aanbevelingen gedaan waarvan het ministerie van Justitie er zeven opvolgde. Drie moeten nog worden afgerond en een aanbeveling is nog niet uitgevoerd, zo wordt vastgesteld. Toch is de RvR niet helemaal ontevreden: ,,De Raad is daarentegen tevreden met de manier waarop de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) en het Openbaar Ministerie (OM) gevolg hebben gegeven aan de aanbevelingen voor die voor deze instellingen bestemd waren.”

AJJC is sinds 2014 operationeel en heeft de werkzaamheden met betrekking tot de jeugdreclassering overgenomen van de Voogdijraad die in 2012 zes aanbevelingen kreeg. AJJC heeft al die zes aanbevelingen opgevolgd. Het OM kreeg vier aanbevelingen en voerde deze samen uit met AJJC.

De vier aanbevelingen die niet opgevolgd werden gaan over het aanstellen van jeugdagenten en het zo snel mogelijk afbouwen van de Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Omdat de JJI nog niet afgerond is, is ook niet toegekomen aan het verzoek om jongeren zo veel mogelijk in die inrichting te plaatsen.

En dat dit voor de RvR belangrijk is, wordt in het rapport als volgt gemotiveerd: ,,Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige groei en ontwikkeling. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om dit recht voor hun kinderen te verwezenlijken. Door verschillende omstandigheden, oorzaken en redenen kunnen jeugdigen op het criminele pad belanden waardoor de overheid op een gegeven moment moet ingrijpen. De overheid heeft daarbij de plicht om passende, en zo nodig dwingende maatregelen te treffen. Met genoemd oogmerk heeft de Raad het eerdergenoemde onderzoek in 2012 gedaan en aanbevelingen geformuleerd.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao