Januari 2013 verbetering aanpak verslaafden op ArubaMAANDAG, 01 OKTOBER 2012

ORANJESTAD — De nieuwe maatregel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) gaat per 1 januari 2013 in. Dat heeft Justitie-minister Arthur Dowers (AVP) vorig week, voorafgaand aan het het congres verslavingszorg aan Amigoe laten weten. “Hierdoor kunnen we de overlast en criminele activiteiten van chollers beter bestrijden en tegelijkertijd werken aan een menswaardiger bestaan voor chollers”.

Het dan gerenoveerde detentiecentrum in KIA biedt plaats aan 25 dakloze verslaafden. Hier kunnen zij worden voorbereid op herintreding in de maatschappij. De ambulante verslaafden worden dus niet alleen opgesloten, maar ook behandeld. “Deze behandeling duurt minimaal een jaar”, aldus Dowers.

SOV-maatregel

Op de tweede dag van het congres verslavingszorg afgelopen donderdag vertelde hoofdofficier van justitie, Peter Blanken, meer over de nieuwe maatregel die in het nieuwe Wetboek van Strafrecht van kracht wordt. Hij zegt tijdens zijn toespraak: “De SOV-maatregel strekt er mede toe een bijdrage te leveren aan de oplossing van de verslavingsproblematiek van de verdachte, ten behoeve van zijn terugkeer in de maatschappij en de beëindiging van zijn recidive.”

Voorwaarden

Blanken legt uit dat er voor de oplegging van de maatregel moet worden voldaan aan een beperkt aantal voorwaarden: de verdachte is verslaafd en de kans op herhaling is groot. Daarnaast moet de verdachte een misdrijf hebben gepleegd waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. En de verdachte moet in de vijf voorafgaande jaren ten minste drie maal wegens een misdrijf zijn veroordeeld. Als laatste geldt de voorwaarde dat de veiligheid van goederen of personen het opleggen van de maatregel eisen. Maar, zegt Blanken, de rechter legt de maatregel slechts op, nadat hij een met redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend advies van een gedragsdeskundige over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van de maatregel ontvangen heeft. Ook vertelt hij dat de maatregel maximaal twee jaar kan duren. “In deze twee jaar wordt de verslaafde een veilig onderkomen geboden en heeft hij toegang tot zorg en een deugdelijk begeleidings- en afkickprogramma.”

Samenwerking

Blanken benadrukt dat de mogelijkheid tot het opleggen van zo’n maatregel door de rechter staat of valt met de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen in het veld. “Een goede aanpak van de verslavingsproblematiek vereist kwalitatief goed personeel, financiële middelen en de juiste infrastructuur.” Zoals hij ook al eerder aangaf tijdens de installatie van drie nieuwe rechters begin september, zegt hij aan het einde van zijn toespraak dat hij de SOV-maatregel snel en goed realiseerbaar acht. Hij benadrukt daarbij de positieve rol die de regering en drugscoördinator Jan van der Straten hierin spelen.