Jaarverslag Gemeenschappelijk Hof van Justitie goedgekeurdZATERDAG, 14 APRIL 2012

WILLEMSTAD — Het eerste jaarverslag van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, dat door een externe accountant is beoordeeld, is goedgekeurd.

De Beheerraad, die – als toezichthoudend orgaan op het Gemeenschappelijk Hof van Justitie – zijn goedkeuring moet hechten aan de jaarrekening, is zeer verheugd dat de accountant in zijn verklaring heeft geconstateerd dat de jaarrekening aan alle daaraan te stellen eisen voldoet.

Op 1 april 2012 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en Bonaire, St. Eustatius en Saba verslag uitgebracht over het jaar 2011. Dit verslag omvatte de jaarrekening over 2011 en het verslag van de behaalde resultaten.

Vanaf 10-10-2010 heeft het Hof een meer zelfstandige positie gekregen binnen het rechtsbestel van de landen die het bedient. De Beheerraad is op dezelfde datum opgericht en is belast met het algemeen toezicht op het Hof. De Beheerraad heeft het verslag over 2011 op 1 april aan de ministers van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en Nederland aangeboden.