Jaarverslag 2011 CBA: ‘Opening raffinaderij compenseert economische krimp niet helemaal’WOENSDAG, 11 JULI 2012

ORANJESTAD — Een heropening van de raffinaderij in San Nicolas in de tweede helft van dit jaar zal de gevolgen van de tijdelijke sluiting voor de economie niet helemaal compenseren. Dat komt omdat het aantal verblijftoeristen naar verwachting minder hard groeit, met 2,4 procent.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2011 dat de Centrale Bank van Aruba (CBA) vandaag publiceert. Hierin staan niet alleen de hoogtepunten van het afgelopen jaar voor de Arubaanse economie, het monetair beleid en financieel-economische ontwikkelingen, maar ook een korte vooruitblik. En een aanbeveling om andere grote problemen, los van de raffinaderij, de komende jaren aan te pakken. Problemen zoals overheidstekorten, verder diversifiëren van de economie, relatief hoge kosten van het levensonderhoud, de vele schulden die burgers hebben, afnemende koopkracht en een snel vergrijzende bevolking. Deze problemen, erkent de Bank, kunnen misschien niet allemaal gelijktijd worden opgelost, maar er moet wel gezamenlijk aan gewerkt blijven worden. En dat betekent niet alleen gezamenlijk in sociale dialogen om zo consensus erover te bereiken. Volgens CBA moet ook ‘een publiek debat met alle belanghebbenden hoog op de agenda’ staan om ‘transparantie te bewerkstelligen in het onderliggende besluitvormingsproces’. Daarin moet ook verantwoording worden afgelegd hoe Aruba omgaat met zijn schaarse bronnen.

In ieder geval begon 2011 goed na een periode van twee jaar van economische krimp, vervolgt de Bank, ‘met hernieuwde hoop voor een sterk en duurzaam economisch herstel’. In januari werd immers de raffinaderij weer heropend. De reële BBP steeg naar schatting met 8,9 procent tot ongeveer 2,9 miljard florin, waarbij de oliesector ongeveer tweederde aan deze groei bijdroeg. Ook de regering stimuleerde de economie met tal van infrastructurele en stedelijke vernieuwingsprojecten en het ging vlot dankzij de constructie van bouwprojecten als het Ritz-Carlton. Daarnaast groeide het toerisme fors en beleefde de horeca in 2011 opnieuw een goed jaar. Het enige minpunt, vooral door de constructie en renovatie in de toerismesector, was dit de import opkrikte en dat had een ‘dempend effect’ op de groei.

Overheidsschuld ‘ernstig risico’

2011 begon dus goed, maar CBA stelt: “Dat eindigde in bezorgdheid over wat de nabije toekomst zal brengen voor de Arubaanse economie.” Immers, de raffinaderij is weer gesloten en de Bank moest de eerdere groeivoorspelling voor de economie (3,5 procent reëel) terugdraaien. Ook al gaat de raffinaderij weer open, dan nog vangt dit niet de negatieve gevolgen voor de economie op. En dat betekent volgens de Bank vooral een groter risico voor de overheidsfinanciën. Het financieringstekort, begroot voor dit jaar, staat al onder druk. Vorig jaar was die bovendien al opgelopen naar een recordhoogte van 6,9 procent BBP. Hoewel er dus, zegt de Bank, positieve effecten waren door de maatregelen die zijn genomen voor het pensioenfond Apfa, zorgverzekeraar AZV en het SVB-fonds. In 2011 nam de totale overheidsschuld toe met 391 miljoen florin, de grootste stijging ooit genoteerd tot 2,8 miljard florin. En dat is 57,8 procent van het BBP. Het is volgens CBA dan nu de kunst om te bezuinigen zonder dat dit de economische groei direct bedreigt, maar tegelijkertijd te voorkomen dat de financiële situatie van de overheid nog verder verzwakt. De groeiende kloof tussen inkomsten en uitgaven van de overheid, al sinds 2008 waargenomen aldus CBA, is ‘onhoudbaar’ op de middelbare termijn. “Het vormt een ernstig risico voor de economie, daar het aanhoudend lenen van grote bedragen door de overheid haar rentelasten binnen de totale begroting zal vergroten.”

Rijksministerraad

Om alles te kunnen betalen, zoekt de regering al enige tijd hulp bij de Nederlandse regering voor het aangaan van leningen in het buitenland. Dat geld is dus nodig om de schulden weer te kunnen betalen. Met hulp van Nederland kan Aruba goedloper lenen en betekent dus dat de overheid meer geld over houdt voor andere zaken. Aankomende vrijdag is er een Rijksministerraad waarin de slechte overheidsfinanciën van Curaçao en St. Maarten op de agenda staan. Ook premier Mike Eman (AVP) woont dit overleg bij. De grootste oppositiepartij MEP heeft bij monde van Statenlid Xiomara Maduro laten weten dat eigenlijk ook de overheidsfinanciën van Aruba op de agenda moeten komen. Ze verwijst hiervoor dus naar cijfers van de Centrale Bank over het recordbedrag aan overheidsschuld.

 12 JULI 2012

AD 12.07.12 I