Jaarplan en behandeling begroting 2013 door Surinaamse regering reeds in voorbereiding

DE WARE TIJD:

14/07/2012

Paramaribo - Er worden stappen ondernomen om de komende begrotingsbehandeling op tijd te laten beginnen. “Wij mikken op begin november om een aanvang te maken met het dienstjaar 2013. Daarom zijn de zaken nu al in voorbereiding met de vaste commissies van het parlement voor de diverse ministeries”.

Dit zegt voorzitter Jenny Simons van De Nationale Assemblee(DNA). Het huidige jaarplan is pas in februari van dit jaar goedgekeurd terwijl dat eind vorig jaar moest zijn gedaan.
Minister Adelien Wijnerman van Financiën hield gisteren de eerste bespreking op haar kantoor “om na te gaan wat de stand van zaken is”. “De bedoeling is dat wij input krijgen van de verschillende ministeries zodat wij ruim van tevoren bezig zijn. Wij hebben de vakministeries gevraagd om iedereen in het voortraject zoveel als mogelijk te betrekken, zoals de vastecommissies van DNA en de anderen die de zaak kunnen beïnvloeden”, voegt de minister er verder aan toe.

Een “realistische” begroting samenstellen blijft volgens zowel Simons als Wijnerman het doel, vooral tegen de achtergrond dat de regering slechts twaalf procent van de plannen voor 2012 heeft kunnen realiseren. Het is al langer dan tien jaren niet aan opeenvolgende regeringen gelukt om zelfs de heflt van de geprojecteerde doelstellingen in een bepaald jaar te realiseren.

Simons noemt de tussentijdse evaluatie die voor het eerst dit jaar gepleegd wordt op de diverse ministeries door parlementariers “historisch”, en dat een bijdrage erdoor geleverd zal worden om de vaak “over ambitieuze” jaarplannen van de regering te rationaliseren. Volgende week komt DNA met een verklaring over hun bevindingen ten aanzien van de performance van de regering tot nu toe in 2012.-.