Invoering basisverzekering in september op CuraçaoZATERDAG, 07 JULI 2012

WILLEMSTAD — De nieuwe basisverzekering gaat in september in werking. Dat verzekerde minister Jacinta Scoop-Constancia (MFK) gisteren tijdens de persconferentie van de Raad van Ministers. De conceptwetgeving maakt momenteel zijn laatste ronde langs alle adviesorganen alvorens in de Staten behandeld te worden.

Ongeveer 128.000 personen op Curaçao zullen onder deze ziektekostenverzekering vallen. De financiële dekking is met name gebaseerd op een inkomensafhankelijke premie van 12 procent. Hierbij wordt 9 procent gedragen door de werkgever en 3 procent door de werknemer. In alle overige gevallen, zoals bij gepensioneerden en zelfstandigen, bedraagt de premie 12 procent. Daarnaast betalen alle verzekerden een nominale premie van 25 gulden per jaar op basis waarvan een garantiekaart wordt verstrekt door de SVB.

Voor de komende drie jaar ligt de uitvoering bij de SVB. Na afloop van deze drie jaar wordt door middel van een algeheel doelmatigheidsonderzoek de concrete invulling van de basisverzekering, inclusief het zorgstelsel, vastgesteld. Personen met een relatief laag inkomen worden zoveel mogelijk vrijgesteld van de hoge premiedruk. De geprognosticeerde solvabiliteit van het fonds is positief voor een minimale termijn van tien jaar. Doel is om de nieuwe basisverzekering per september in te voeren.