Internetpetitie tegen zandafgraving Braamspunt

17/02/2017

PARAMARIBO - Op de website Change.org is donderdag een petitie aangemaakt om te protesteren tegen het besluit van de regering toestemming te geven voor hervatting van zandafgravingen te Braamspunt aan de monding van de Surinamerivier. Intussen hebben al meer dan de beoogde 500 ondersteuners de protestbrief getekend.

Wanneer deze aan NH-minister Regilio Dodson en de regering wordt aangeboden is niet duidelijk. Assembleeleden hebben tijdens de openbare vergadering donderdag de regering opgeroepen het besluit terug te draaien. De milieu-organisaties WWF, Green Heritage Fund Suriname en Conservation International Suriname en toerismebundeling SHATA hebben zich ook uitgesproken tegen de hervatting van de mijnactiviteiten.

Minister Dodson stelde in het parlement, dat de regering zorgvuldig de voor- en nadelen naast elkaar heeft gelegd voordat een weloverwogen besluit is genomen. De vergunning is voorlopig voor zes maanden waarna een evaluatie zal plaatsvinden. Vier ondernemers kregen toestemming om hun schelpzandoperaties te hervatten. In de onlinepetitie wordt aangevoerd dat Braamspunt een belangrijke legstrand is voor zeeschildpadden. Het is een van de laatste legstranden voor de "zeer bedreigde" krapé en de "kwetsbare" ait'kanti. De zandafgravingen zullen naar verluidt negatieve gevolgen hebben voor de eieren die reeds zijn gelegd, maar ook op de rest van het legseizoen. Het besluit van de regering valt samen met het begin van het legseizoen van de zeeschildpadden.

De eerste dieren zijn intussen reeds komen leggen. Maar volgens minister Dodson wordt niet gemijnd op de bekende plekken waar ze aan land gaan. Er is alleen toestemming gegeven voor afgravingen op een nieuwe schelprits die in de periode dat niet gedolven mocht worden door de zeestroom is aangelegd. De begunstigde ondernemers stellen dat ze vijf kilometer verwijderd van de legplaatsen hun operaties uitvoeren. Volgens de petitieschrijvers is de green turtle oftewel krapé een van de weinige grote herbivore zeeschildpadden die zich voeden met zeegras en ervoor zorgen dat deze niet gaat woekeren. "Alle delen van het eco-systeem zijn belangrijk, als een wegvalt, zal de rest uiteindelijk ook verdwijnen", wordt gesteld. Ook vormen de stranden bij Braamspunt een duurzame inkomstenbron voor de toeristensector die er tours organiseren

"Laten wij deze legstranden beschermen omdat ze een ecologische en economische waarde hebben voor een grote groep belanghebbenden. Laten wij deze legstranden beschermen, want de zeeschildpadden hebben geen stem en wij protesteren namens hun tegen de zandafgravingen", luidt een passage uit de protestbrief. Minister Dodson erkent het economisch belang van Braamspunt. Hij zegt dat de bouwsector en de wegenbouw materiaal nodig heeft, maar ook de Staat verdient met de verhoging van royalties meer aan de zandafgravingen. Zo lang burgers en de bouw- en constructiesector niet overstappen naar een alternatief product voor schelpzand, zal het mijnen van dit product moeilijk volledig gestopt kunnen worden. Assembleeleden hebben geopperd dat eerder vergunning gegeven zou moeten worden om te mijnen op schelpafzetting die ver landinwaarts liggen.

Bron: de Ware Tijd, Suriname