Installatie implementatie groep BTW in SurinameMINISTERIE VAN FINANCIEN:

14-12-2011

Ter ondersteuning van de stuurgroep BTW is de implementatiegroep BTW op 19 september jongstleden geïnstalleerd door de directeur der Belastingen, Cornelis van Dijk. De implementatiegroep is belast met het zo snel en efficiënt mogelijk doorvoeren van de nieuwe BTW regelgeving. De groep bestaat voor alsnog uit zeven leden te weten Ilana Dayala-Goedschalk (projectleider), Andy Truideman, John Ramsaran, Mavis Anches-Brewster, Marita Wijnerman, Mahinder Gobardhan en Sherida Grebnijw. Ook zal intensief samengewerkt worden met internationale organisaties zoals CARTAC (Caribbean Regional Technical Assistance Centre), CIAT (Inter American Center of Tax Administrations) en de Bestuur en Management Consultants groep (BMC Groep). De stuurgroep BTW is op 3 augustus 2011 geïnstalleerd door minister Adelien Wijnerman en zij is belast met de voorbereiding voor de invoering van BTW.