Inflatie in mei boven de drie procent op Curaçao28-06-2012

CURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer van Curaçao is in mei met 0,4 procent gestegen ten opzichte van april. In vergelijking met mei vorig jaar zijn de prijzen met 3,1 procent gestegen. De belangrijkste prijswijziging was in de categorie ‘Vervoer en communicatie’, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De prijswijziging met de grootste invloed op de prijsontwikkeling van mei is het duurder worden van benzine met 4 procent. Hierdoor nam de product- en dienstengroep ‘De kosten van autorijden’ met 2,4 procent in prijs toe. Dit had vervolgens als effect dat de bestedingscategorie ‘Vervoer en communicatie’ 0,8 procent duurder werd.

Andere prijsontwikkelingen
De bestedingscategorie ‘Voeding’ werd 0,3 procent duurder en dan vooral de productengroep ‘Aardappelen, groenten en fruit’ dat met 0,2 procent. Opvallend hier zijn het duurder worden van bolgewassen en sinaasappelen enerzijds en het goedkoper worden van tomaten anderzijds. Ook valt het op dat de categorie ‘Verteringen buitenshuis’ met 0,9 procent duurder werd. Daarnaast werd de bestedingscategorie ‘Wonen’ met 0,4 procent duurder en dan vooral de productengroep ‘Woningonderhoud’. Deze steeg met 1,1 procent. Ten slotte steeg de bestedingscategorie ‘Recreatie, educatie en ontwikkeling’ met 0,1 procent en de productengroep ‘Ontwikkeling’ met 0,7 procent. Opvallend was de stijging van de prijs van studieboeken met 3 procent.

Lange-termijn inflatie
Het consumentenprijsindexcijfer nam tussen mei 2011 en mei 2012 toe van 115,7 naar 120,7, een stijging van 4,3 procent. Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand mei van dit jaar was ten opzichte van de maand mei vorig jaar. In mei 2012 lag het twaalfmaandsgemiddelde van de prijzen 3,1 procent hoger dan in mei 2011, dus een stijging van het twaalfmaandsgemiddelde consumentenprijsindexcijfer van 115,2 naar 118,8. De 3,1 procent geeft volgens het CBS een goed beeld van de lange-termijn inflatie en wordt daarom aangeraden als indexeringsinstrument. Hiermee wordt de inflatie berekend.29 JUNI 2012

AD 29.06.12 I