Inflatie Caribisch Nederland flink gestegen25-01-2012

CURAÇAO – De gemiddelde consumentenprijzen in Caribisch Nederland zijn in 2011 flink gestegen ten op- zichte van 2010, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Op Sint Eustatius lag de inflatie met 9,9 procent het hoogst. De prijsstijging op Bonaire bedroeg 5,4 procent en op Saba 6,4 procent.

Vergeleken met Nederland ligt de inflatie in Caribisch Nederland een stuk hoger. In Nederland is in 2011 een inflatie van 2,3 procent gemeten.

Inflatie Bonaire
Op Bonaire zorgden vooral de prijzen van voedsel, alcoholvrije dranken en vervoer voor een stijging van de inflatie. Voedsel was vorig jaar 7,8 procent duurder dan in 2010. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de prijzen van vlees. Vervoer is vooral duurder geworden door hogere prijzen van vliegtickets. Daarnaast hadden ook de benzineprijzen een verhogend effect op de inflatie. Benzine werd vooral in de eerste helft van het jaar duurder. Verder zijn vorig jaar de prijzen van kleding met 11 procent omhoog gegaan.

Inflatie Sint Eustatius
De hoogte van de inflatie op Sint-Eustatius is vooral te wijten aan de hogere prijzen voor vervoer. De prijzen van vliegtickets en autobrandstof stegen enorm. Daarnaast droeg de stijging van prijzen van energie en horeca flink bij aan de inflatie. In het eerste kwartaal van 2011 hebben veel horecagelegenheden hun prijzen verhoogd als gevolg van het nieuwe belastingstelsel dat vorig jaar werd ingevoerd.

Inflatie Saba
Op Saba is de inflatie van 6,4 procent ook te danken aan de prijzen van vervoer. Net als op de andere eilanden kwam dit vooral door hogere prijzen voor vliegtickets en steeg ook de prijs van autobrandstoffen fors. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken stegen met 9 procent. Vlees en brood- en graanproducten hadden hierin een belangrijk aandeel. Een derde belangrijke inflatieverhogende factor zijn de prijsstijgingen in de horeca. Deze stegen ten opzichte van 2010 met 21 procent. Deze prijsstijging deed zich net als op Sint Eustatius in het eerste kwartaal voor.