In twee maanden bezwaar aantekenen tegen waardebeschikking BES-eilanden21 NOVEMBER 2012

KRALENDIJK/WILLEMSTAD - Binnen twee maanden na dagtekening van de waardeschikking moet eventueel bezwaar zijn aangetekend. Na het verstrijken van deze twee maanden zal de waarde voor de komende vijf jaar vast staan en zal de Belastingdienst Caribisch Nederland jaarlijks een aanslag opleggen.

AD 21.11.12