In Suriname minder belasting op lonen vanaf 2013

DE WARE TIJD:

VRIJDAG 3 AUGUSTUS 2012, PARAMARIBO  - De Staat verlaagt medio volgend jaar officieel de belastingdruk op loontrekkers. De betalingsplicht wordt wel verschoven naar de consumptie van luxe goederen. Daarmee is Suriname één van de laatste landen in de regio om dit systeem, de zogeheten Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW), te introduceren. “Het is een veel rechtvaardiger systeem”, geeft directeur Cornelis van Dijk van de Belastingdienst enerzijds aan.

Hij benadrukt dat het huidige systeem juist de loontrekker belast, terwijl kapitaalkrachtigen, die in vele gevallen hun rijkdom niet kunnen verklaren, de dans ontspringen. “Met het BTW-systeem bepaalt de burger zelf hoeveel belastingen zij betalen. Hiermee zal er niet makkelijk sprake zijn van ontduiking.” Anderzijds verwacht hij dat de druk op arbeiders en het bedrijfsleven vermindert als stimulans om nog meer te produceren. De conceptwet moet de komende weken worden afgerond voor screening. Het parlement moet zich tegen januari komend jaar daarover kunnen buigen. Van Dijk benadrukt dat er niet zal worden gewacht op de BTW-wet om loonbelastingen te verlagen. Op basis van
bestaande wetgeving zal de verlaging alvast worden geïmplementeerd. Begin vorig jaar voerde de Staat reeds een SRD 50 korting in op loonbelastingen. “Als wij de druk op salarissen niet verminderen, zullen wij BTW niet door het parlement krijgen”, geeft de fiscaaldeskundige glimlachend aan. Er komt ook een geheel nieuwe wet op Inkomstenbelastingen, welke het bedrijfsleven meer regardeert. De bedoeling is om de verdiensten van de Staat beter te besturen. De bijdrage aan de staatskas zal gedetailleerd gedefinieerd worden om zaken als milieu- en
cultureelonderhoud te dekken.