Importeurs medicijnen eisen schorsing ministerieel besluit op CuraçaoWOENSDAG, 20 JUNI 2012

WILLEMSTAD — De vereniging van Importeurs van Farmaceutische Producten (VIPP) vecht de beslissing van de overheid, om maximumprijzen voor medicijnen in te voeren, aan voor het gerecht. Advocaat Michael Bonapart heeft namens de VIPP een kort geding aangespannen om de ministeriële beschikking hieromtrent te schorsen. De zaak dient morgen.

Volgens de importeurs wordt de druk op het beheersen van de kosten in de gezondheidszorg enkel en alleen bij de importeurs gelegd. De regering staat zwaar onder druk om de begroting op orde te krijgen. De gezondheidszorg wordt al jaren aangewezen als een van de belangrijkste sectoren om kosten te drukken. Ook ligt er de druk op Curaçao om de kosten te beheersen in het kader van de financiering van de bouw van een nieuw ziekenhuis.

Maar volgens Bonapart is het probleem zeer complex en dient de oplossing niet alleen gezocht te worden bij de importeurs van medicijnen. In een ministerieel besluit wil de regering de kosten voor inkoop van medicijnen per 1 januari met 15 procent verlagen en mogen de importeurs maar 20 procent winstmarge berekenen op de goedkoopste prijs van een medicijn.

“Een onmogelijk taak”, aldus Bonapart. Ten eerste wijst hij erop dat buitenlandse leveranciers van medicijnen geen boodschap hebben aan de eis van de regering om de inkoopprijzen op Curaçao met 15 procent te verlagen. Op de tweede plaats houdt een maximale winstmarge op de laagste prijs voor een bepaald medicijn in dat importeurs alleen maar generieke medicijnen van de goedkoopste soort gaan importeren, met alle gevolgen van dien. Hiermee doelt de advocaat op allergische reacties bij patiënten en het niet meer voorhanden zijn van medicijnen van een bepaald merk.

Verder wijst Bonapart erop dat de overheid geen enkele oplossing biedt voor de al aanwezige voorraad van medicijnen en de voorraad die al in besteling is. “Plotsklaps treedt per 1 juli een nieuwe regeling in werking, dat kan niet.”

Volgens de advocaat lijkt het erop dat de overheid niet goed heeft nagedacht over de beschikking. De kosten in de gezondheidszorg stijgen bijvoorbeeld door de vergrijzing. Hoe ouder de bevolking, hoe complexer de gezondheidsproblemen. “Oudere mensen gebruiken bijvoorbeeld meer anti-depressiva of lijden aan bepaalde chronische ziekten. Ook het probleem van overgewicht brengt bijvoorbeeld met zich mee dat er veel diabetici op het eiland zijn die bepaalde medicijnen nodig hebben.”

Bonapart vraagt zich af wat de overheid doet om deze aspecten aan te pakken. De VIPP heeft als oplossing het Aruba-model voorgedragen aan de regering. Daar was er een driepartijenoverleg waar harde afspraken zijn gemaakt over registratie van medicijnen, betaling op tijd door de overheid en de moeite door de importeurs om de prijzen zo laag mogelijk te houden.

Maar de overheid weigerde het voorbeeld van Aruba te volgen.

 23 JUNI 2012

AD 23.06.12 II