IMF positief over Surinaamse economie

DE WARE TIJD:

08/09/2012

Paramaribo - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beoordeelt de vooruitzichten van de Surinaamse economie gunstig. Gisteren bracht de organisatie een rapport uit over Suriname, meldt de Centrale Bank. Het IMF baseert de voorspelling op de hoge wereldmarktprijzen voor Surinaamse exportgoederen, met name olie en goud.

Ook maatregelen om een daling van die prijzen op te vangen, zoals de oprichting van een soeverein welvaartsfonds, vindt het IMF positief.

Toch adviseert het IMF om een stabiel beleid te blijven voeren, zo benadrukten IMF-directeuren tijdens de bespreking van het rapport. De belastingheffing op inkomsten uit de mijnbouwsector moet worden verbeterd. Het IMF is voorstander van introductie van btw en automatisering van de overheidsfinanciën. Daarnaast is het IMF blij met de modernisering van de financiële wetgeving in Suriname, en het feit dat de efficiëntie van staatsbedrijven tegen het licht wordt gehouden. De internationale organisatie ondersteunt Surinaamse beleid om het makkelijker te maken in het land te investeren.

Volgens de Centrale Bank zijn specialisten van het IMF verschillende malen op bezoek geweest in Suriname. Tijdens die bezoeken is gesproken met de regering, maar ook met vakbonden en het bedrijfsleven.

De Moederbank zegt blij te zijn met de conclusies van het rapport. Volgens de bank “moet geen water bij de wijn worden gedaan bij het voeren van een prudent fiscaal en monetair beleid.”

In zijn persbericht waarschuwt de bank speciaal voor een tekort op de overheidsbegroting voor volgend jaar. Anders zou monetaire financiering (het bijdrukken van geld) als gevaar dreigen, met een negatief effect op de inflatie, de rente en de wisselkoers. De private sector heeft belang bij stabiliteit, zegt de bank. Ook zou een tekort de internationale geloofwaardigheid van Suriname kunnen schaden. Zolang de mijnbouw veel opbrengt, moet de overheidsbegroting een overschot vertonen, vindt de bank.

Als de staat nu veel geld in de economie zou pompen, zou dat activiteiten in de particuliere sector de das om kunnen doen. De bank schaart zich achter het pleidooi van verschillende economen om de economie te diversifiëren en minder afhankelijk van de mijnbouwsector. Zo kunnen tekorten in andere sectoren opgevangen worden. Op den duur moeten andere sectoren wel zichzelf kunnen bedruipen.