IMF hamert op ingrijpende economische hervorming

24/01/2017

PARAMARIBO - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is van mening dat alleen ingrijpende hervormingen, macroeconomische stabiliteit en groei van de Surinaamse economie zullen bewerkstelligen. Erkend wordt dat het land te kampen heeft met grote uitdagingen vanwege de diepe recessie, stijgende overheidsuitgaven en hoge inflatie.

De IMF-directie roept op dat de autoriteiten hun inspanningen verdubbelen om overheidsuitgaven binnen de perken te houden, inflatie omlaag te brengen, de financiële sector te versterken en particuliere investeringen te bevorderen teneinde duurzame economische groei te realiseren. De IMF-directie vergaderde op 19 december over de situatie in Suriname nadat een IMF-team in oktober de zogenoemde Artikel IV-missie in het land uitvoerde.

In een verklaring wordt gesteld dat beheersing van de begrotingsuitgaven in het belangrijkste doel moet zijn van de inspanningen om de economie weer op orde te krijgen. Er dient een ambitieus hervormingsprogramma uitgevoerd te worden om diversificatie van de economie en verhoging van de productiviteit te stimuleren. De autoriteiten worden aangespoord het investeringsklimaat te verbeteren, het concurrentievermogen te bevorderen alsook versterking van het overheidsbestuur tot stand te brengen.

Het realiseren van een begrotingsoverschot in 2018 is noodzakelijk stelt het fonds om een traject in te zetten naar verlaging van de overheidsuitgaven en vermijding van monetaire financiering. De directie verwelkomt het voornemen van de regering om energiesubsidies dit jaar af te bouwen, brandstofbelasting te herintroduceren en de belastingtoegevoegde waarde in 2018 in te voeren. Benadrukt wordt dat de regering terughoudend dient te zijn om grote loonsverhogingen te geven en een grootschalige hervorming van de ambtenarij zou moeten doorvoeren.

De autoriteiten worden verder opgeroepen zodanige maatregelen te treffen dat de negatieve gevolgen van de hervormingen zo min mogelijk invloed hebben op de sociale onderlaag van de samenleving en kwetsbare groepen. Voor hen zouden ondersteuningsprogramma's moeten komen. Om de veerkracht van de publieke sector op de middenlange termijn te versterken benadrukken de IMF-directieleden het belang van institutionele hervormingen om de begrotingsdiscipline op te voeren. Gesteld wordt dat een transparant fiscaal beleid samen met een welvaartsfonds een belangrijke buffer zal vormen voor de fluctuaties in de mijnbouwinkomsten.

Een nieuwe wet voor het financieel beheer is volgens het IMF noodzakelijk om de voorbereiding van begrotingen en controle op staatsuitgaven te verbeteren. Verder wordt aangevoerd dat de Centrale Bank van Suriname actiever moet worden bij de aanpak van de inflatie. De onmiddellijke uitvoering van open marktoperaties en verhoging van de rentevoet wordt geadviseerd teneinde de waardevermindering van de Surinaamse dollar te vertragen en herstel van vertrouwen in de lokale munt te realiseren.

Bron: de Ware Tijd, Suriname