IMF bepleit loonmatiging voor Suriname

DE WARE TIJD:

IMF bepleit loonmatiging

16/05/2012

Paramaribo - De regering moet loonstijgingen matigen en werken aan een toekomstgerichter loonbeleid. Dit bepleit het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn verklaring naar aanleiding van zijn laatste consultatiemissie in Suriname.
“ Wij zijn het ermee eens dat buitensporige loonstijgingen dit jaar de wisselkoers- en prijsstabiliteit die we in de afgelopen maanden realiseerden, in gevaar zouden brengen en de bank doet dan ook een beroep op alle sociale partners om samen te werken aan het voorkomen van nieuwe inflatie-, en loon- en wisselkoersdruk”, schrijft de Centrale Bank, naar aanleiding van de opmerking van het IMF.

De bank geeft aan dat in vergelijking met vorig jaar, toen het IMF zijn Artikel IV-consultatie uitvoerde, Suriname nu profiteert van de uitkomsten van de strakke beleidskoers die destijds is voorbereid. Aan het eind van 2010 zagen de beleidsmakers zich nog geconfronteerd met een substantieel begrotingstekort, hoge inflatiedruk en het risico van een loon-prijsspiraal, terwijl ook op de weerslag van de devaluatie van de Surinaamse dollar geanticipeerd moest worden. In slechts twaalf maanden tijd is groei van het bbp met meer dan vier procent gerealiseerd, nam de inflatie, ondanks de stijgende internationale olieprijzen, aanzienlijk af. Ook wordt de wisselkoers door alle sectoren van de economie als stabiel beschouwd.

Inflatiedruk

Het IMF benadrukt dat de inflatiedruk sinds april 2011 snel is gedaald, ondanks de aanzienlijke stijging van de internationale olieprijzen. In de verklaring wordt daarnaast opgemerkt dat de marge van de wisselkoers op de parallelmarkt sinds begin 2011 is verdwenen. “Beide opmerkingen onderstrepen het succes van ons behoedzaam fiscaal en monetair beleid en de verklaringen van het IMF die onze beleidssuccessen onderschrijven, achten wij dan ook zeer op zijn plaats”, aldus de CBvS. De bank zegt haar blikken nu te richten op de nabije toekomst.

Daarbij wordt het hoofd gebogen over de twee belangrijkste middellangetermijnrisico’s voor Suriname, namelijk de beperkte institutionele capaciteit in de publieke sector die een struikelblok vormt voor beleidsimplementatie en die bovendien kostenverhogend werkt, en de risico’s die de instabiliteit van grondstoffenprijzen met zich meebrengt. Het eerste risico wordt aangepakt met uitgebreide juridische en administratieve hervormingen in de publieke sector. Het tweede risico wordt aangepakt door het handhaven van begrotingsoverschotten en de oprichting van een staatsinvesteringsfonds (Sovereign Wealth Fund). De bank zegt verder dat zoals het IMF opmerkt ernaar gestreefd zal worden om meer gewicht te geven aan heffingen die niet mijnbouwgerelateerd zijn, en de uitgaven te beperken tot onder het groeiniveau van het bbp.