Identificatie verplicht bij ministerie Volksgezondheid St. MaartenDINSDAG, 18 SEPTEMBER 2012

PHILIPSBURG — Stafleden van het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid zijn nu verplicht pasjes te dragen. Het ministerie heeft verplichte identiteitsbewijzen geïntroduceerd voor het personeel van de departementen van Arbeid, Sociale Zaken, Collective Preventive Services (CPS), Sociale Ontwikkelingen en Volksgezondheid.

Het ministerie heeft verklaard dat door de pasjes het publiek bekend wordt met de persoon die zijn zaak behandelt.

“De invoering van naampasjes bij het personeel, vooral degene die direct contact heeft met het publiek, is een zeer belangrijke zaak geweest voor het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Dit komt goed over bij het publiek,” maakte een persbericht maandag bekend.

“Ik heb van veel mensen complimenten en klachten ontvangen maar als ik hen de naam vraag van de persoon die hen heeft geholpen, krijg ik een echter een beschrijving. De pasjes staan toe dat onze cliënten nu een naam kunnen opgeven terwijl onze aandacht gericht blijft op verbeteringen van de klantenservice”, verklaart minister Cornelis de Weever in het bericht.

Hoofd Arbeidszaken Peggy Ann Dros verklaarde: “Het is belangrijk dat het publiek ons direct kan identificeren. Zo hebben ze de kans ons een pluimpje te geven als alles goed gaat en ons te vertellen wat verbeterd kan worden. Bovendien geven wij het publiek meer macht door het hen mogelijk te maken hun klachten naar voren te brengen via een systeem dat spoedig bekend zal worden gemaakt.”