Huiswerk Suriname voor verbetering gezondheidszorg nog niet af

DE WARE TIJD:

24/01/2012

Paramaribo - Suriname heeft nog geen tijdverlenging aangevraagd bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om in de gelegenheid te zijn, zijn wetgeving op één lijn te brengen met de internationale gezondheidswetten. Er zijn nog geen speciale werkgroepen gevormd die aan de slag moeten gaan om een programma te ontwikkelen dat moet helpen de wetgeving af te stemmen op de internationale.

Het land blijft dus nog achter op schema om zich te houden aan afspraken die in 2005 op wereldniveau gemaakt zijn naar aanleiding van het uitbreken van de ziekte Sars. Deze afspraken die bekrachtigd zijn door de WHO, staan bekend als de International Health Regulations (IHR). Suriname heeft in 2007 gevraagd om de deadline te verschuiven naar 2012. Omdat het land achter loopt op schema, moet het weer verlenging aanvragen bij de WHO tot 2014 om de nationale regels op orde te brengen. De wetten betreffen de gebieden openbare gezondheidszorg, milieu, hygiëne, drinkwatervoorziening en bestrijding van dier- en plantenziekten.

Hetzelfde geldt voor wetgeving op bedrijfsgezondheidszorg, controle op voedingsmiddelen en -waren en controle op mensen- en goederenverkeer. “Al deze wetten zijn verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse internationale eisen”, zegt Wim Bakker, voorzitter van de Port Health Commissie, aan dWT. Suriname heeft ook een juridisch beleidsdocument nodig om te voldoen aan de IHR standaarden.