Huisartsen en minister Constancia bereiken akkoord op Curaçao09-05-2012

CURAÇAO – De huisartsen en minister Jacinta Scoop-Constancia (Gezondheid) hebben na maandenlange intensieve onderhandelingen een akkoord bereikt over het inkomen van de huisartsen en hun positie in de gezondheidszorg. “Er is een goed fundament gelegd”, aldus de minister.

Voorzitter van de Huisartsenvereniging CHV, dr. Homan Jeung, is positief over het akkoord. “Als je kijkt waar we mee zijn gestart, dan kan ik mij echter de gevoelens van sommige collega’s voorstellen dat we meer hadden verwacht te realiseren. Als je naar de huidige financieel economische omstandigheden kijkt, dan concludeer ik dat we het maximale eruit hebben gehaald.”

Herstel
Ook minister Scoop-Constancia is tevreden over het resultaat: “De onderhandelingen zijn zwaar en intensief geweest. Het is voor een belangrijk deel aan de opstelling van de huisartsen en het bestuur van de huisartsenvereniging te danken dat dit akkoord nu bereikt is. Van beide kanten is constructief en hard gewerkt aan het herstel van vertrouwen.”

Dialoog
Volgens de minister is er een goed fundament gelegd. “We hebben goed naar de huisartsen geluisterd en begrijpen hun zorgen. De dialoog die is opgestart met dit akkoord willen wij voortzetten. Het akkoord is zeer belangrijk voor de huisartsen, voor ons, maar in het bijzonder voor de patiënten en Curaçao.”

Resultaten
Jeung somt de belangrijkste resultaten op. “De vergoeding die we per verzekerde krijgen in de basis ziektekostenverzekering is lager dan waarop we hadden ingezet, maar het is nog steeds beduidend hoger dan momenteel het geval is. De gemiddelde huisarts gaat er dan ook op vooruit. Daarnaast hebben we goede afspraken kunnen maken over de automatisering in de praktijken, de mogelijkheden voor permanente bij- en nascholing en een groter budget voor de verrichtingen.”

Belang
Scoop-Constancia wijst ook op het bredere belang: “We weten dat de uitgaven voor de gezondheidszorg hoog zijn op Curaçao en deze uitgaven blijven oplopen. We moeten de kosten dus beheersen en dat vereist investeringen in de gezondheidszorg. Met het bereikte akkoord investeren wij in onze gezondheidszorg ondanks de zeer moeilijke financiële situatie van ons land. Tegelijkertijd willen we de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk houden en op een hoog kwalitatief niveau aanbieden. Dat betekent balanceren en afwegen. Dit akkoord draagt aan alle punten bij,’ aldus de minister.

  

9 MEI 2012