‘Huidige maatschappij ‘dwingt’ tot aangepaste aanpak lgbt-vraagstuk’

13/01/2017

PARAMARIBO - Door de globaliserende wereld en veranderde maatschappelijke contexten gaat de gemeenschap anders om met minderheidsgroepen. Dit zegt sociologe Julia Terborg desgevraagd op de actuele gebeurtenissen rondom de erkenning van lesbiennes, homoseksuelen, bi-seksuelen en transgenders.

Ze brengt haar zienswijze in verband met de zaak over de transgender Yvana Hilton die als man geboren is, maar zich later heeft laten ombouwen tot vrouw. De rechter heeft deze week geoordeeld dat het geslacht van Hilton in het geslachtsregister bij CBB van man naar vrouw wordt gewijzigd. Vele voor- en tegenstanders over dit besluit hebben hun kritiek hierover laten horen.

Rekeninghoudend met de morele kant hiervan, meent Terborg dat het uiteindelijk erom gaat dat degene, in dit geval Hilton, gelukkig is. Ze stelt dat op basis van internationale mensenrechtenverdragen de wetgeving in Suriname zodanig geregeld moet worden, dat ook de rechten van minderheidsgroepen erkend en beschermd worden. "Men moet rekening houden met de maatschappelijke realiteit. Wat nu gebeurt, is anders dan wat er twintig jaar terug gebeurde. De wereld verandert.

Terborg merkt op dat wat goed of slecht is doorgaans bepaald wordt door dominante groepen. Ze verwijst naar de periode van de slavernij waar de slavenmeesters voor slaven bepaalden wat goed en wat slecht was. We zijn nu in een tijd waarin we als wereld hebben afgesproken om mensenrechten te erkennen en niet te discrimineren. Ze merkt voorts op dat wetten worden bepaald aan de hand van maatschappelijke omstandigheden.

Bron: de Ware Tijd, Suriname