Hoge verwachtingen van bezoek minister Kamp op BonaireMAANDAG, 07 MEI 2012

KRALENDIJK — Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft hoge verwachtingen van het bezoek van demissionair minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In een perscommuniqué aan de vooravond van het bezoek schrijft het eilandsbestuur te verwachten dat de bewindsman, hoewel demissionair, toch voldoende bevoegd is om verdere positieve maatregelen voor het eiland aan te kondigen op sociaal gebied.

In het bijzonder schrijft het BC bezorgd te zijn over de achterstandsituaties en armoede onder aandachtgroepen. Het eilandsbestuur verwacht dan ook dat het bezoek van de minister het inluiden van een tweede fase sociaal beleid na 10-10-‘10 zal betekenen. Ondanks het feit dat de bewindsman demissionair is, is er speciale aandacht voor het bezoek en zijn de verwachtingen hooggespannen, dat de minister op sociaal gebied iets relevant te vertellen heeft.

Kamp is niet onbekend op Bonaire. Hij was de eerste vertegenwoordiger van de Rijksoverheid op Bonaire, die toen nog de titel van commissaris voor Bonaire, St. Eustatius en Saba droeg. Ook was Kamp medeauteur en ondertekenaar van het akkoord van april 2010 tussen Nederland en Bonaire. Daarbij hoort ook het sociaal akkoord met minister Piet Hein Donner uit 2010. In het toen gesloten sociaal akkoord werd duidelijk vastgesteld dat het geaccordeerde sociaal pakket een vertrekpunt was. Een soort eerste fase die, onder aannames van de lokale economische en sociale achterstandsituaties, op verdere ontwikkeling (tweede fase) zou wachten.

Volgens het Bestuurscollege kende Bonaire al voor 10-10-‘10 een zeer penibele situatie op sociaal gebied. Vooral aandachtgroepen in maatschappij hadden het zeer moeilijk om een, ‘binnen het Koninkrijk’, normaal bestaan te leiden. Ook daarna is de situatie onder deze aandachtsgroepen niet noemenswaardig verbeterd. Wel is er sinds 10-10-‘10 een veel betere gestructureerde aanpak op sociaal gebied.

De grote vraag in het kader van het bezoek van de bewindsman is, of hij de realiteit onder ogen durft te zien. De armoede onder aandachtgroepen is enorm en schrikbarend. De ‘echte Bonairiaan’ is zeer bescheiden en zal niet snel hard roepen dat hij of zij het slecht heeft. Ondertussen hebben onder meer vooral veel ouderen het zeer moeilijk. Alleenstaande moeders hebben weinig kans op de arbeidsmarkt door het ontbreken van mogelijkheden voor opvang van hun kinderen. Daarnaast schiet het huidige sociale pakket voor gehandicapten vreselijk tekort en hebben minderbedeelden het erg moeilijk, gegeven de kosten van levensonderhoud op Bonaire.

Hoewel het BC schrijft, vaak te benadrukken dat de nieuwe staatkundige structuur geen toverstok is die alle door de jaren heen opgebouwde achterstandsituaties op Bonaire in een keer kan wegtoveren, verwacht het toch dat de verschillende ministeries in Den Haag zich blijven inzetten om vooral de nijpende achterstandsituaties te verhelpen. Ondanks het feit dat in het Europese deel van Nederland de financiële en economische situatie niet hun beste periode meemaken, verwacht het eilandsbestuur vooral specifieke maatregelen te kunnen nemen om de armoedesituatie onder de aandachtgroepen enigszins te verzachten en op termijn zo goed als mogelijk te verhelpen.

Volgens het BC kan van Kamp verwacht worden dat hij bekend is met de achterstandsituaties op Bonaire. De verwachting is daarom dat de hij begrip toont en actie onderneemt.