Hoefdraad: ‘De Staat heeft altijd geleend’

23/01/2017

PARAMARIBO - Het sluiten van leningen om beleid mede te financieren is geen uitvinding van de regering-Bouterse. Zelfs vóór de onafhankelijkheid leende de Staat geld om haar huishouden te draaien zei minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vrijdag in het parlement.

Hij wuifde zo kritiek van oppositieleden in de commissie van rapporteurs weg, dat het kabinet zich uitsluitend daarop focust, zonder te werken aan verbetering van de verdiencapaciteit van het land. Samen met de commissie van rapporteurs behandelde de bewindsman het voorstel om de Wet op de Staatsschuld aan te passen. De regering is voorstander van de aanpassing, omdat door het gedaalde bruto binnenlands product (bbp) in 2015 en 2016 en de waardevermindering van de Surinaamse munt, het leningenplafond overschreden zal worden.

Hoefdraad zei dat kort vóór de onafhankelijkheid sommige schulden werden kwijtgescholden en daarna gaf Nederland ontwikkelingshulp. Dat was tot aan het einde van de jaren tachtig het "wondermiddel" waarmee regeringen onvolkomenheden in overheidsfinanciën en gebrek kapitaal opvingen. De bewindsman verzekerde dat de regering in staat is schulden af te lossen. Omdat het parlement niet wilde meewerken aan het optrekken van het leningenplafond zijn amendementen ingediend op het voorstel van de regering. Hoefdraad legde uit dat leningen ten behoeve van de import van basisgoederen en brandstof voor verlichting van de druk op de deviezenreserve hebben gezorgd.

Commissielid Asiskumar Gajadien merkte op dat een ander model moet worden gehanteerd bij het maken van financieel beleid met het officiële bbp als uitgangspunt. Momenteel is de regering gehouden te werken met het officiële bbp dat wordt vastgesteld aan de hand van data van 2015. Door met achterhaalde cijfers te werken wordt financieel beleid gemaakt dat niet gebaseerd is op de realiteit van de dag, meent de politicus. Hoefdraad stelde dat er daarom wordt gewerkt aan een systeem om per kwartaal het bbp vast te stellen.

Bron: de Ware Tijd, Suriname