Hennis geeft financiele ‘trucs’ van mariniers toe

7 februari 2017

Den Haag - Het is niet te achterhalen hoeveel op Aruba gestationeerde mariniers ten onrechte een hogere buitenlandtoelage is uitgekeerd dan waarop ze recht hadden.Dat blijkt uit de antwoorden van minister Jeanine HennisPlasschaert (VVD) van Defensie op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Raymond de Roon (PVV) over misbruik van de buitenlandregeling voor Defensiemedewerkers.

De bewindsvrouw: ,,Defensieambtenaren kunnen bij plaatsing op een functie buiten Nederland aanspraak maken op voorzieningen, waaronder een buitenlandtoelage als tegemoetkoming in de kosten. Mariniers worden op individuele basis voor tien maanden op Aruba geplaatst en hebben recht op een buitenlandtoelage. Een marinier die op Aruba samenwoont en een eigen huishouding voert met een andere marinier of een inwoner van Aruba die door het ABP is geregistreerd als partner, kan aanspraak maken op een hogere buitenlandtoelage.”

Hennis geeft volmondig toe dat mariniers op Aruba hun werkgever met creatieve trucs om de tuin hebben geleid. ,,Het is voorgekomen dat mariniers, louter met het oogmerk een hogere buitenlandtoelage te krijgen, voor de duur van de plaatsing op Aruba een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan met een andere marinier of een inwoner van Aruba. Het is evident dat de regeling hiervoor niet is bedoeld. Dit gedrag wordt niet meer getolereerd en verzoeken daartoe worden niet langer gehonoreerd door de commandant.”

Het is volgens de minister niet bekend hoeveel mariniers op deze manier gebruik hebben gemaakt van de verhoogde buitenlandtoelage. ,,Om redenen van privacy registreert Defensie bij een dergelijke aanvraag namelijk niet de aard van een relatie. Vast staat dat deze praktijk nu een halt wordt toegeroepen. In formele zin is geen sprake van onrechtmatig gebruik van de regeling. Hierdoor zijn terugvordering of andere consequenties niet aan de orde.” Het gesjoemel kwam aan het licht omdat opvallend veel mariniers na aankomst op Aruba plotseling homo leken te zijn door op te geven met een Arubaan te zijn gaan samenwonen.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao