Help Age International: Suriname heeft beste sociaal stelsel in regio

DE WARE TIJD:

18/02/2012

Paramaribo - Suriname heeft in de regio het beste sociaal systeem voor seniorenburgers. Op de Bahama’s, Barbados en Trinidad & Tobago komt deze groep pas in aanmerking voor een oudedagsvoorziening als zij geen andere officiële inkomstenbron heeft. Voor een belangrijk deel zijn oude van dagen in Suriname verzekerd van maandelijkse financiële steun constateert Jeff James, regionaal vertegenwoordiger van Help Age International (HAI), een in London gevestigde niet-gouvernementele organisatie (ngo). James die er voor een oriëntatiebezoek vertoefde en zijn standplaats in Kingston (Jamaica) heeft, zal daarom het Surinaamse systeem verder promoten binnen Caricom.

Het doel van het oriëntatiebezoek was om na te gaan hoe het gesteld is met de ouderenzorg en het zoeken naar partners in Suriname om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de ouderenzorg.

Samenwerking

Met tussenkomst van de Nationale Stichting voor Blindenzorg in Suriname heeft James ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordiger van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken & Volkshuisvesting en ngo’s die zich bezighouden met ouderenzorg.

HAI zoekt samenwerkingsverbanden met lokale organisaties op het gebied van aids-preventie, rechten en discriminatie van ouderen, financiële zekerheden en rampenbestrijding. “In de landen waar natuurrampen voorkomen, valt het op dat het rampenbestrijdingsplan niet gericht is op ouderen”, zegt James.

In dat kader is er ook een onderhoud geweest met het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbestrijding. Het is de HAI-topman ook opgevallen dat ouderen al te gauw in bejaardencentra worden geplaatst. “Maar uit gesprekken hebben oudjes zelf aangegeven liever thuis verzorgd te willen worden. De Surinaamse overheid zou daarom door steun aan instanties de thuiszorg moeten motiveren”, aldus James.

Platform

Volgens Herman Deekman, voorzitter van de Bond Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheids- dienst (BBGO), is het inderdaad goed als de overheid meewerkt. “Er zijn verschillende manieren waarop thuiszorg plaatsvindt, maar deze zijn allemaal onbetaalbaar voor het gros van de seniorenburgers.” HAI is ook voorstander van financiële instellingen die ook aan oudjes leningen verstrekken. Surinaamse organisaties zouden zich moeten bundelen in een platform voor seniorenburgers. “Een platform is beter om problemen van diverse aard gedaan te krijgen bij de overheid.”

HAI opereert via zeven regionale afdelingen in zeventig landen en telt 94 lidorganisaties. Elke regio werkt aan de groei en uitbreiding van haar netwerk. In het regionale plan van HAI voor de periode 2010 tot 2015 staat uitbreiding van het netwerk naar Suriname en Guyana centraal. Lidorganisaties betalen een keer per jaar contributie.

HAI kan deskundigheid in combinatie met lokale expertise inzetten om projecten in een land uitvoeren. “Om iets te doen voor een lidorganisatie gaan we in een land samenwerken met deskundige instantie. Die deskundigheid hoeft niet per se bij een lidorganisatie of partner gevonden te worden”, aldus James.