Grote schuld Curacao bij Nederlands Forensisch InstituutZATERDAG, 29 SEPTEMBER 2012

Advocaat-generaal (AG) Anton van der Schans maakt zich zorgen over de betalingsachterstanden die Curaçao heeft opgebouwd bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) sinds 10-10-’10. Het NFI kan overwegen om geen onderzoeken meer te doen voor Curaçao als de achterstallige bedragen niet betaald worden, bracht hij deze week naar voren. Minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe geeft toe dat er schulden zijn bij NFI, maar hij zegt dat niemand zich er zorgen over hoeft te maken dat het instituut geen onderzoeken meer zal doen.

Het NFI zal in ieder geval onderzoeken blijven doen in de gevallen waarin dit hard nodig is, aldus Wilsoe. “Het gaat hier om hoge bedragen. Een DNA-onderzoek kost bijvoorbeeld ongeveer 60.000 gulden. Maar het NFI kondigde ook aan de prijzen te willen verhogen en ik wil eigenlijk de redelijke prijzen die zij nu hanteren aanhouden”, zegt de minister. En dat probeert hij dus nu te bereiken, omdat de onderhandelingen met NFI via de procureur-generaal nog gaande zijn.

Wilsoe wil echter andere oplossingen zoeken voor kleinere onderzoeken, die bijvoorbeeld ook in de regio gedaan kunnen worden. Dit om te voorkomen dat Curaçao onnodig veel meer moet betalen omdat de onderzoeken naar Nederland gestuurd moeten worden. “Wij zitten nu gebakken aan het NFI en ik wil dat anders aanpakken.”

Lokale opleiding

De minister wil ook ondersteuning van het NFI om eigen mensen op te leiden, zodat Curaçao ook zelf bepaalde forensische onderzoeken kan doen. Een overeenkomst hiervoor is op 17 februari door vertegenwoordigers van het NFI en het ministerie van Justitie van Curaçao getekend. In de overeenkomst is ook opgenomen dat het NFI gedurende de looptijd van de overeenkomst (drie jaar) zorgdraagt voor de opleiding van twee nog aan te stellen lokale forensisch adviseurs.

Dat de lokale autoriteiten NFI een groot bedrag schuldig zijn is al een tijdje bekend, maar korpschef Marlon Wernet wilde hier eerder niets over zeggen. Wernet benadrukte dat hij interne zaken, dus ook schulden aan andere instanties, niet publiekelijk wilde bespreken. Hij wilde toegeven noch ontkennen dat ze NFI geld schuldig zijn, maar maakte wel duidelijk dat alle schulden intern afgehandeld zullen worden.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, ressorterend onder het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, en verleent diensten aan opdrachtgevers binnen de strafrechtketen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.1 OKTOBER 2012