Groen licht voor Green Faculty

22 februari 2017

Oranjestad - De Universiteit van Aruba krijgt dertien miljoen euro uit het European Development Fund om een nieuwe faculteit te ontwikkelen. Dat maakte minister-president Mike Eman gisteren bekend.

Patrick Arens, business director van de universiteit, legt de plannen uit: ,,We worden steeds vaker benaderd met de vraag naar cursussen en programma’s op het gebied van technologie en duurzaamheid. We zijn gaan uitwerken wat we daarmee konden en kwamen tot drie opties. Die drie gaan we binnen de Green Faculty aanbieden.”

De universiteit denkt aan korte programma’s in de vorm van summeren winter schools. ,,Die zijn gericht op speciale doelgroepen, zoals bijvoorbeeld het management van WEB dat wil leren omgaan met een nieuwe technologie. Wij organiseren dan een programma van een paar weken en bieden dat aan, uiteraard tegen commerciële tarieven. De bedoeling is dat geïnteresseerden uit het hele Caribisch gebied aan deze programma’s deelnemen.” De tweede ‘poot’ van de nieuwe faculteit richt zich op hoogopgeleide professionals, die werken in de technische sector.

,,Wij bieden hen cursussen en trainingen aan, waarmee zij hun kennis en vaardigheden op peil kunnen houden. Een vorm van permanente educatie dus”, aldus Arens. Uiteraard biedt de Green Faculty ook een normale bacheloropleiding aan in duurzame technologie. Daarvoor wordt samengewerkt met een groot aantal universiteiten, waaronder de University of South Carolina, Harvard, MIT, de Universiteit van Leuven en University College Utrecht. ,,De twee basisjaren worden hier verzorgd en daarna kan de studie worden vervolgd bij een van onze partners”, verduidelijkt Arens.

Hij legt uit dat de Universiteit van Aruba een kennisnetwerk wil gaan opbouwen met de nadruk op duurzaamheid. ,,Universiteiten, overheden en bedrijven beschikken over heel veel informatie en kennis. Iedere organisatie heeft op dat gebied echter zijn beperkingen. Als wij al die informatie samenbrengen en beschikbaar stellen aan de deelnemende partners, hebben die toegang tot al die informatie.

Wanneer er beslissingen moeten worden genomen, kan goed onderzocht worden wat de gevolgen zijn van de verschillende keuzes. Zo kunnen organisaties hun huiswerk goed doen en ontstaan betere oplossingen. Dat is duurzaam gebruik van informatie.” Juist dat kennisnetwerk is belangrijk voor het Europese ontwikkelingsfonds. ,,De Europese Unie zoekt naar projecten met een Europese component en een regionale functie, die bijdragen aan duurzaamheid. Wij delen die visie volledig en gaan daarom dit duurzame kennisnetwerk ontwikkelen”, aldus Arens. Samen met zijn team is hij de afgelopen drie jaar bezig geweest met plannen maken, die nu gerealiseerd kunnen worden.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao