Groen licht Curacaose Staten voor screeningswetDONDERDAG, 18 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — De Staten zijn gisteren akkoord gegaan met de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers. De screeningswet werd als hamerstuk aangenomen. Volgens interim-premier Stanley Betrian is het de bedoeling dat deze vandaag nog, of uiterlijk morgen gepubliceerd wordt. In de screeningswet is opgenomen dat de wet van kracht zal worden ‘met ingang van de datum van uitgifte in het Publicatieblad, waarin de bekendmaking is geschied’.

Volgens Betrian zijn alle relevante stukken, die ondertekend moeten worden om de wet van kracht te maken, ondertekend en is die nu naar de Curaçaosche Courant, de uitgever van het Publicatieblad, om aan te geven wanneer zij tot uitgifte kunnen overgaan. De screeningswetgeving introduceren was een van de opdrachten, die het interim-kabinet van de gouverneur heeft meegekregen. Het kabinet onder leiding van Betrian heeft inmiddels zijn ontslag bij de gouverneur ingediend en heeft een demissionaire status in afwachting van het aantreden van een nieuw kabinet, dat op steun kan rekenen van de partijen die morgen zetels behalen.

De screening bestaat uit een justitieel onderzoek, een staatsveiligheidsonderzoek, een fiscaal en een medisch onderzoek. Ook wordt er onderzoek verricht naar ongebruikelijke transacties. Als hiervoor aanleiding is zal een uitgebreider staatsrechtelijk onderzoek of een drugstest ook deel uitmaken van het screeningsproces. Dit valt allemaal onder de verantwoordelijkheid van de formateur, die zelf ook een screening moet ondergaan. Als de formateur ook een kandidaat is voor een ministerspost, dan zal de ondervoorzitter van de Raad van Advies (RvA) belast worden met de screening. Zowel de formateur als de kandidaat-ministers zijn strafbaar als ze zich niet aan de bepalingen in de landsverordening houden.

Tijdens de behandeling van de screeningswet in de Staten waren alleen de fracties van PAR en PNP en de ‘onafhankelijken’ Dean Rozier en Eugène Cleopa in de vergaderzaal aanwezig. FOL-leider Anthony Godett, een tegenstander van de wet, was niet gekomen, terwijl de fracties van de MFK, PS en MAN ook niet aanwezig waren. Tijdens de beantwoording van vragen van Statenleden benadrukte interim-premier Stanley Betrian dat het wetsvoorstel niet als doel heeft om mensen uit te sluiten, maar juist om de risico’s voor het eiland en de betrokken personen te minimaliseren. Het is de bedoeling dat de wet op de kortst mogelijke termijn gepubliceerd zal worden, zodat die van kracht zal zijn bij de aanstaande formatie.

Ondertussen is er forse kritiek op de behandeling van het wetsvoorstel. Voormalig Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) laat in een brief aan alle Statenleden, die hij als Statenvoorzitter ondertekent, weten de handelwijze van de twaalf Statenleden die hem hebben afgezet ook in deze zaak illegaal te vinden. Hij is ervan overtuigd dat het volk hen zal straffen bij de verkiezingen van morgen. Ook de stichting Kòrsou Fuerte i Outónomo (FKO) is tegen de screeningswet en beschouwt die een aantasting van het kiesrecht van de Curaçaose burgers. Maar tijdens de behandeling van gisteren wees Betrian erop dat in de Staatsregeling in artikel 86 is opgenomen, dat per landsverordening ‘regels worden gesteld ten einde rechtmatigheid en integriteit van het bestuur en het bestuurlijk handen, alsmede de deugdelijkheid van het financieel beheer te waarborgen’.

 18 OKTOBER 2012

AD 18.10.12

LVO_integriteit ministers Curacao_Ontwerp

LVO_integriteit ministers Curacao_MemorieVanToelichting

LVO_Integriteit ministers Curacao_aanbieding

Advies RvA integriteit ministers Curacao