‘Gratieperiode voor medici instellen’

15 februari 2017

Willemstad - Bij de invoering van een Curaçaos BIG-register dienen lokale artsen, die geen BIG-registratie in Nederland hebben, een of twee jaar respijt te krijgen om aan de normering te kunnen voldoen. Dat zegt Alexander Saleh, voorzitter van de Vereniging van Medisch Specialisten op Curaçao (VMSC).

Het BIG-register is een uitvloeisel van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in Nederland. Demissionair minister Zita Jesus-Leito van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) maakte eerder bekend dat een wetsvoorstel ten behoeve van de invoering van een BIG-register op Curaçao al een aantal jaren in voorbereiding is. Twee dagen geleden kondigde zij aan in de loop van deze week de ontwikkelingen rond het BIG-register aan de pers te presenteren.

Inspecteur voor de Gezondheidszorg Gersji Pereira is door de minister gevraagd om tijdens de persconferentie een presentatie te geven. ,,Ik ben in afwachting van confirmatie van de datum en het tijdstip”, zegt hij. VMSC-voorzitter Saleh juicht verplichte registratie van artsen toe. ,,Toetsing en normering is een goede zaak”, zegt hij, ,,daar ontbreekt het momenteel aan.” De medisch specialist is echter geen voorstander van uitbreiding van het Nederlandse BIG-register naar Curaçao.

,,Wij horen als land een eigen register te hebben. Voor het opzetten daarvan kunnen we de methodiek uit Nederland gebruiken, het Nederlandse register kan als blueprint dienen. Het is evenwel essentieel dat Curaçao eigen normen en regels vaststelt, dat Curaçao de eigen standaard bepaalt.” Het feit dat een arts momenteel niet BIG-geregistreerd is, betekent niet noodzakelijk dat de betreffende arts niet vakbekwaam is, benadrukt Saleh. ,,Artsen die in de regio zijn opgeleid hoeven qua vakkennis en kundigheid niet onder te doen voor artsen die in Nederland zijn afgestu- deerd. Het gaat er vooral om dat een arts zijn vakkennis regelmatig opfrist, de laatste ontwikkelingen volgt en volgens internationale standaards werkt. Daarvoor moeten we een arts nu op zijn of haar woord geloven, terwijl registratie de garantie biedt dat dit wordt getoetst.”

Volgens Saleh is het van belang, zodra nieuwe normen voor medici op Curaçao bij wet zijn vastgesteld, alle artsen op het eiland de kans krijgen om aan deze standaard te voldoen. ,,Een overgangsperiode van een of twee jaar lijkt me niet meer dan redelijk.” Om er zeker van te zijn dat de beschikbare medische kennis op het eiland up-to-date is en blijft, zouden artsen bovendien elke vijf jaar een traject voor hercertificering moeten doorlopen, adviseert de voorzitter van de VMSC.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao