Gouverneur van Curacao dient ontslag inMAANDAG, 22 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — Frits Goedgedrag heeft bij de koningin zijn ontslag als gouverneur ingediend per 24 november aanstaande wegens gezondheidsredenen.

Goedgedrag vertrok op donderdag 27 september in verband met hartklachten voor medische behandeling naar de Verenigde Staten. Hij bleek geen blijvende aanvullende schade aan zijn hart te hebben opgelopen. Inmiddels is hij teruggekeerd naar Curaçao, maar hij is tot de conclusie gekomen dat de problemen met zijn gezondheid een volledige invulling van het ambt van gouverneur in de weg staan.

De koningin zal naar verwachting op korte termijn besluiten over de ontslagaanvraag. Tot het moment dat er een nieuwe gouverneur van Curaçao is benoemd zal Adèle van der Pluijm-Vrede optreden als waarnemend gouverneur.

Goedgedrag vertrok wegens hartklachten naar de VS daags na zijn brief aan de Staten, waarin hij schreef als vertegenwoordiger van het staatshoofd gebonden te zijn aan de wil van de meerderheid van de Staten. In die brief maakte hij ook bekend een formateur te hebben benoemd voor de vorming van een interim-kabinet. Dit kwam de gouverneur op felle kritiek van de coalitiepartijen te staan.