Gewone dienst 2016 vooralsnog in de min

1 juni 2017

Willemstad - Het voorlopig saldo op de gewone dienst van Curaçao over 2016 komt op basis van de jongste financiële gegevens uit op een tekort van 30,8 miljoen gulden (0,5 procent van het bruto binnenlands product, bbp).
De gewone dienst moet con- form de normen in evenwicht zijn en dus geen min vertonen.

De verwachting van de Curaçao- se overheid zélf is dat, als gevolg van nog te realiseren inkomsten, nog steeds een positief resultaat over 2016 behaald zal worden van 5,5 miljoen. Dit is voorna- melijk het gevolg van nog te ont- vangen dividenden van 12,5 mil- joen en enkele formeel nog te bekrachtigen dividenden waar- van het bedrag overigens niet wordt genoemd.

Het College financieel toe- zicht (Cft) betwijfelt echter of de- ze opbrengsten nog vóór de af- sluiting van het boekjaar 2016, hetgeen de facto de maand mei was, gerealiseerd worden en - belangrijker - of deze überhaupt voldoende zijn om het tekort van 30,8 miljoen te dekken.

Lees meer: Antilliaans Dagblad, Curacao