Geweldsdelicten op Bonaire stijgen fors in 2011WOENSDAG, 13 JUNI 2012

KRALENDIJK — Bonaire is vorig jaar gewelddadiger geworden. In 2011 is het aantal geweldsdelicten fors gestegen, van 21 procent in 2010 naar 29 procent vorig jaar. Dat staat te lezen in het Jaarverslag 2011 van het Openbaar Ministerie Bonaire, St. Eustatius en Saba. Daartegenover staat dat het aantal vermogensdelicten significant is afgenomen, van 51 procent in 2010 naar 29 procent in 2011.

Het percentage geweldsdelicten stijgt zelfs tot 43, indien de atrako’s (gewelddadige berovingen), ook worden meegerekend. Bijna de helft van de zaken die in het parketregister op Bonaire worden ingeschreven zijn dus geweldsdelicten.

Daarnaast waren er ook een aantal gevallen van vuurwapengeweld. Daarover meldt het jaarverslag dat het stijgingspercentage van 2 in de categorie ‘vuurwapendelicten’ een beetje misleidend is, omdat daarbij zelfs gevallen waren met dodelijk afloop en (zwaar)gewonden. Deze zaken werden echter ingeschreven als levensdelict/geweldsdelict.

Hoewel het aantal (woning)inbraken vorig jaar behoorlijk daalde, blijft het aantal nog steeds hoog naar de mening van David van Delft, hoofdofficier van justitie parket BES.

Dit ondanks de instelling van het begin 2010 opgestarte ‘Project Aanpak Woninginbraken’. Dit project moest via een structurele en multidisciplinaire benadering van de problematiek op langere termijn resultaten opleveren en tot een hoger oplossingspercentage leiden.