Gersie prijst geduld vakbeweging

20/01/2017

PARAMARIBO - Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is de vakbeweging zeer erkentelijk dat ze tot nog toe niet is gekomen met forse looneisen, ondanks de crisis. “Mijn complimenten aan de vakbeweging voor het geduld dat ze heeft opgebracht”, zei Gersie woensdagavond waar hij te gast was bij de Vereniging van Economisten (VES).

De waarde van de Surinaamse dollar is met ruim 100 procent gedaald de afgelopen twee jaar. Hiermee heeft de koopkracht ernstig ingeboet. De governor doet een beroep op loontrekkers om nog geduld te hebben totdat de economie weer op spoor is gebracht. VES-voorzitter Winston Ramautarsing is het met Gersie eens dat het land zich nu geen forse loonsverhogingen kan permitteren. Zeker als het gaat om het ambtenarenapparaat dat veel te zwaar drukt op de overheidsuitgaven. "Als de lonen fors zouden worden verhoogd zal de economische crisis nog erger worden", benadrukt Ramautarsing.

Het probleem is dat er te veel SRD's en te weinig US dollars in omloop zijn. Cijfers wijzen uit dat de hoeveelheid SRD's in roulatie met minstens 50 procent is toegenomen in 2016. Hierdoor is de waarde van de nationale munteenheid zwaar geërodeerd. Als de ambtenarenlonen fors worden verhoogd, zal dat nog verergeren. Dat zou sowieso een onmogelijke opgave zijn, aangezien de regering slechts SRD 3,9 miljard aan inkomsten verwacht in 2017. Dit is de helft minder dan van wat op de begroting staat voor geplande uitgaven. Ook dit enorme begrotingsgat is afkeurenswaardig stelt Ramautarsing en zal teruggebracht moeten worden naar realistische cijfers.

Bron: de Ware Tijd, Suriname