Geldhoeveelheid is toegenomen

16 januari 2017

Oranjestad - De geldhoeveelheid is in de loop van de maand oktober 2016 toegenomen met 19,1 miljoen florin tot 4.063,8 miljoen. Zowel de netto binnenlandse activa als de netto buitenlandse activa lieten een stijging zien.De Centrale Bank van Aruba heeft bekend gemaakt dat de netto binnenlandse activa toenamen met 16 miljoen florin als gevolg van een toename van de niet-kredietgerelateerde balansposten voor een bedrag van 17,3 miljoen florin en een afname van het binnenlandse krediet van 1,3 miljoen. De stijging van de niet-kredietgerelateerde balansposten was vooral het resultaat van uitbreidingen in ‘eigen vermogen’, ‘ruimten en uitrusting’ en ‘debiteuren en vooruitbetalingen’ en een afname van ‘leningen’. Ook clearing transacties speelden een rol.

De binnenlandse kredietverlening daalde als gevolg van een afname van de vorderingen van de bancaire sector op de private sector ter waarde van 6,6 miljoen florin en een stijging van de netto vorderingen op de publieke sector van 5,3 miljoen florin.

Bij de private sector ging het om daling van het consumentenkrediet (- 10,2 miljoen), die grotendeels werd gecompenseerd door stijgingen in woninghypotheken (+ 2,2 miljoen) en de leningen aan ondernemingen (+ 1,4 miljoen). De daling van de vorderingen van de bancaire sector op de publiek sector was het gevolg van verlaging van de deposito’s van de overheid met 6,0 miljoen florin. Daar stond een stijging van de ontwikkelingsfondsen ter waarde van 1,9 miljoen florin tegenover.

De netto buitenlandse activa stegen in oktober met 3,1 miljoen florin. Deze groei was het gevolg van de netto-aankopen van deviezen ter waarde van 197.8 miljoen florin, voornamelijk in verband met het toerisme, netto-overdrachten van buitenlandse rekeningen en directe investeringen, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door de netto-omzet van deviezen die te maken hadden met betalingen voor goederen, andere diensten en inkomen, voor een bedrag van 194,7 miljoen florin.

De Consumentenprijsindex (cpi) nam in oktober 2016 af met 0,1 procent ten opzichte van oktober 2015. De belangrijkste bijdrage aan deze daling was het onderdeel ‘wonen’, dat grotendeels werd veroorzaakt door een daling van de kosten van elektriciteit. ‘Transport’, ‘Voedsel en non-alcoholische dranken’ en “Kleding en schoeisel’ werden duurder.

De kerninflatie, dat is de inflatie zonder de effecten van voedsel en energie, steeg met 0,7 procent op jaarbasis. De gemiddelde inflatie over de twaalf maanden voorafgaand aan de verslagmaand, bleef onveranderd op – 1,0 procent.

Het verblijfstoerisme liep in oktober vorig jaar terug met 32.533 bezoekers, in vergelijking met een jaar eerder in dezelfde maand. De daling met 29,8 procent was vooral een gevolg van een lager aantal bezoekers uit Latijns-Amerika (-64,7 procent). Dit was vooral het gevolg van het wegblijven van de toeristen uit Venezuela (30.975 bezoekers minder, oftewel 76,7 procent). De Noord-Amerikaanse markt kromp licht met 3,2 procent oftewel 1.598 bezoekers. Vanuit de Verenigde Staten kwamen 1.701 minder bezoekers en vanuit Canada 103 meer.

De Europese markt liet een stijging zien van 14,3 procent, wat overeenkomst met 1.037 extra toeristen. Die groei kwam voornamelijk doordat er meer toeristen uit het Verenigd Koninkrijk kwamen. Die groep verdubbelde in aantal met 753 extra bezoekers.

Het cruisetoerisme liet een daling zien van 24,7 procent tot 38.349 toeristen. Een jaar eerder waren dat er nog 12.604 meer. In oktober 2015 legden twintig cruiseschepen aan in de haven van Oranjestad, terwijl dat er afgelopen jaar zeventien waren.

Het inkomen van de overheid bedroeg in oktober 2016 95,7 miljoen florin. Dat was 11,5 miljone florin meer dan een jaar eerder in dezelfde maand.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao