Geen vreugde bij aanpassing wet op de Staatsschuld

29/01/2017

PARAMARIBO - Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is niet blij dat de wet op de Staatsschuld aangepast moest worden zodat de regering geld mag blijven lenen. Ze heeft de regering vrijdagavond daarom niet gefeliciteerd nadat de wetsaanpassing door het parlement was goedgekeurd. Voor haar was het een “noodzakelijke operatie”.

Samen met 25 overige coalitieleden stemde Simons voor de wijziging. Zes leden van de oppositie stemden tegen en Pertjajah Luhur heeft zich van stemmen onthouden. “We gaan elkaar niet feliciteren. We hebben een noodzakelijke operatie verricht waarvan die ook voor mij bijzonder zwaar is, omdat we liever niet in de positie verkeerden dat we vandaag deze wet moesten aannemen om ondanks overschrijding van het leningenplafond toch te kijken hoe onze verdere projecten te financieren”, stelde Simons.

Ook Amzad Badoel, voorzitter van de commissie van rapporteurs, benadrukte dat het een "zware" beslissing is geweest om te komen tot de wetswijziging. Verschillende opties zijn daarbij bekeken voordat het uiteindelijke besluit is genomen om via amendementen op het initiële wetsvoorstel van de regering de wet op de Staatsschuld aan te passen. De noodzakelijke wetswijziging heeft voor Simons als lichtpunt opgeleverd dat de weg naar transparantere staatsbegrotingen is ingezet. In de gewijzigde wet is opgenomen dat de regering voortaan alleen schulden mag aangaan ter financiering van kosten en programma's die op de begroting staan.

Deze bepaling had al lang in de Comptabiliteitswet moeten staan, stelde de voorzitter. Ze hoopt dat dat wel in de nieuwe Comptabiliteitswet wordt opgenomen. Het ligt nu aan De Nationale Assemblee om tijdens de begrotingsbehandeling samen met de regering na te gaan en vast te stellen "wat gedragen kan worden en wat niet". Simons: "Dit is slechts de eerste stap. De begroting wordt de beslissende factor". Tijdens de behandeling had de oppositie enorme kritiek op de wetswijziging. Financieel wanbeleid heeft de regering volgens de oppositie in een positie gebracht dat ze lukraak leningen heeft afgesloten waardoor het wettelijk vastgesteld obligoplafond nu wordt overschreden.

Met de wetsaanpassing wordt volgens haar de regering een vrijbrief gegeven om te blijven lenen terwijl het rendement van de tot nu toe gesloten leningen niet merkbaar is. De wijzinging is volgens oppositieleden een verkapte vorm om toch meer leenruimte voor de regering te scheppen. Ze hadden ervoor gepleit dat de wetsaanpassing werd aangehouden totdat de regering met haar Ontwikkelingsplan naar het parlement was gekomen zodat aan de hand daarvan de financieringsbehoefte kon worden vastgesteld. De aanpassing van de wet op de Staatsschuld zou al dan niet daarop kunnen worden afgestemd.

Bron: de Ware Tijd, Suriname