Gedetineerden winnen zaak tegen Staat Suriname bij OAS

DE WARE TIJD:

05/07/2012

Paramaribo - Een aantal gedetineerden die bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (IACHR) een petitie tegen de Staat had ingediend, omdat behandeling van hun zaak in hoger beroep te lang uitbleef, is in het gelijk gesteld. Het verweer van de Staat, dat de wet voorzieningen biedt voor een vlotte en eerlijke behandeling van strafprocessen en dat klagers nog niet alle nationale juridische mogelijkheden hadden uitgeput, werd door de commissie verworpen.

Van de 24 gedetineerden zat een aantal al tien jaar in de gevangenis zonder dat zelfs een aanvang was gemaakt met de behandeling van hun hogerberoepszaak door het Hof van Justitie. De claim werd namens de gevangenen Ruben Koempai en anderen op 25 februari 2008 bij de commissie ingediend door advocaat Gerold Sewcharan.
Nadat tussen de Staat en klagers over en weer standpunten werden uitgewisseld bij de commissie, kwam de eindconclusie van de mensenrechtencommissie op 16 maart 2009. De klagers beroepen zich er ook op, dat de Surinaamse wetgeving geen voorzieningen biedt om het hof te dwingen hun zaak in hoger beroep binnen redelijke termijn in behandeling te nemen.

Redelijk termijn

Desgevraagd stelt Sewcharan tegenover de Ware Tijd dat het de gedetineerden niet om een financiële schadevergoeding gaat. Wat ze vragen in hun verzoek bij de IACHR, is dat hun hogerberoepszaak zo snel mogelijk wordt behandeld en dat de onzekerheid waarin ze verkeren, wordt beëindigd. Hij benadrukt dat verdragen, zoals de Amerikaanse Conventie waar Suriname zich aan verbonden heeft, voorschrijven dat strafzaken binnen redelijk termijn moeten zijn behandeld.

Door het Inter-Amerikaanse Hof van de Rechten van de Mens is er in november 1997 in een bepaalde zaak zelfs vonnis gewezen wat onder redelijke termijn zou moeten worden begrepen. Dit vonnis dient ook voor Suriname een richtsnoer te zijn binnen welke tijd strafzaken afgehandeld dienen te worden.

“Op het moment dat dat hof een uitspraak heeft gedaan, is Suriname aan die uitspraak gehouden. Elke nationale rechter is gebonden aan de uitleg die het Inter-Amerikaans Hof inzake de Rechten van de Mens heeft gegeven. Dit omdat we dit hof ook hebben geaccepteerd als rechtsprekende instantie”, zegt de advocaat.

In een afzonderlijk commentaar tegenover de krant stelt advocaat Jennifer van Dijk-Silos dat het in het internationaal recht vaak moeilijk is om beleidsmatregelen van landen af te dwingen.