Gebrek aan belastingafspraken ondermijnt investeringsdrang in Suriname

DE WARE TIJD:

MAANDAG 6 AUGUSTUS 2012, PARAMARIBO  - Integratie met bevriende landen wordt in de wielen gereden door het gebrek aan afspraken over het betalen van belastingen. Dit maakt investeren in het buitenland voor Surinamers onaantrekkelijk en schrikt daarenboven buitenlanders af in ons land te investeren. Dit omdat zij door gebrek aan samenwerking tussen landen onderling, dubbel aangeslagen kunnen worden.

Erger nog is het feit dat corrupte lieden vrij spel hebben om hun plicht jegens de staatskas te verzaken. Vooral de uitwisseling van informatie tussen fiscale autoriteiten is essentieel in strijd tegen belastingontduikers.

Directeur Cornelis van Dijk van de Belastingdienst noemt het “gênant”, dat Suriname slechts één zogeheten ‘Belastingverdrag’ heeft waarin dit soort zaken wordt geregeld. Deze is in de zeventiger jaren gesloten met Nederland. Caricom-landen daarentegen hebben er minimaal vijf. Grote spelers als Jamaica en Trinidad hebben zelfs rond de twintig overeenkomsten gesloten met andere landen.

Focus

“Vroeger lag de focus alleen op Nederland. Er wordt nu hard gewerkt om Suriname in regio en Zuid- en Noord-Amerika te integreren en dat stemt goed. De noodzaak voor belastingverdragen is nu nog groter”, zegt voorzitter Ferdinand Welzijn van de Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven. Brazilië geniet in zijn optiek zelfs prioriteit vanwege de ge?ntensiveerde handelsrelatie.

Van Dijk onderstreept dat Suriname mag rekenen op gewilligheid bij zijn partners. Er is in de jaren negentig zelfs een concept voorbereid met Indonesië. Zuid-Amerika, China, India en Noord-Amerika behoren volgens hem tot strategische doelen. “Aan het eind van deze regeerperiode moet Suriname minstens vijf belastingverdragen hebben gesloten”, spreekt de staatskasbeheerder zich optimistisch uit.

Kritiek

Top-econoom Sylvano Tjon Ahin is kritisch op dat punt. Hij vindt dat de nadruk te weinig wordt gelegd op zulke strategische zaken wanneer
regeringsfunctionarissen over de grens trekken. De Staat mag de mond vol hebben van integratie, maar dat wordt pas gerechtvaardigd door dit soort aangelegenheden.

Suriname mag ook niet ondoordacht te werk gaan. Potentiële overeenkomsten moeten het land in de belangstelling plaatsen. Hij wijst ook op de zwakheid van de Belastingdienst. Als deze niet versterkt wordt, zullen kwaadwillige hun kans schoon blijven zien, meent de econoom. Wat dat betreft verzekert Van Dijk dat er met zorg gewerkt wordt aan een goed vertrekpunt.