Geautomatiseerd grenscontrolesysteem Suriname tegen ongewenste gasten

DE WARE TIJD:

04/02/2012

Paramaribo - Criminelen en verdachte personen die voorkomen op zwarte lijsten van de justitie in binnen- en buitenland en zoekgeraakte paspoorten worden binnenkort makkelijk gesignaleerd op alle legale nationale grensposten. Middels een geïntegreerd grensbeheerssyteem (Border Management Controle System) zullen binnenkomende en vertrekkende reizigers worden geregistreerd, geïdentificeerd en gevolgd.

Het reisdocument van de gebruiker wordt ook getoetst op de echt- en geldigheid. Passagierslijsten van luchtvaartmaatschappijen zullen vóór aankomst worden gescreend. Het nieuwe controlesysteem wordt de komende zeven maanden opgezet door het bedrijf Canadian Bank Note (CBN), dat gespecialiseerd is in grensbeheerprojecten in tachtig landen.

Binnen de Caricom is CBN geen onbekende op het gebied van het initiëren van beveiligingssystemen. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) vond gisteren de ondertekening van een werkovereenkomst plaats door Buza-directeur Robby Ramlakhan en CBN-senior vicepresident Cornel Bright.

Kosten

De kosten voor het project zijn goedgekeurd door de Raad van Ministers voor euro 2,2 miljoen. Hiervan is voor het project van de CBN euro 2,1 miljoen uitgetrokken. Het resterende deel is bestemd voor het aanschaffen van de nodige apparatuur. In de eerste fase van de uitvoering wordt een registreernetwerk gelegd tussen de Johan Adolf Pengel Luchthaven, de politie, het Centraal Bureau voor Burgerzaken, het Bureau Nationale Veiligheid van het Kabinet van de President, de Centrale Inlichtingen Dienst, de Vreemdelingendienst en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook met Interpol komt er een verbinding. In de tweede fase wordt het controlesysteem uitgebreid naar grensposten Albina en South Drain. Voor wat betreft de illegale posten zoals de back track-route en op de grens met Brazilië, zal Buza-minister Winston Lackin samenwerken met de buurlanden om de illegaliteit zoveel mogelijk terug te dringen.

“U begrijpt dat wij in zeven maanden niet in staat zullen zijn om de lange grenzen van Suriname helemaal volgens dit nieuwe systeem te bewaken. We zullen moeten zoeken naar samenwerkingsverbanden die passen en haalbaar zijn”, aldus Lackin. Volgens de bewindsman is Guyana op dit moment niet bereid de back track-route tot officiële post te verheffen.

Trekker van het project is hoofd Consulaire Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken Lucretia Redan. Ze zegt dat binnen twee weken een interdepartementale commissie wordt samengesteld om verder invulling te helpen geven aan de uitvoering van het project. Melvin Linscheer van het Kabinet van de President zegt aande Ware Tijd,dat er een wet tot vervolging van illegaal verblijf van vreemdelingen zal worden aangenomen.

Na goede voorbereiding door de relevante instanties moet de wet het, naast uitzetting van vreemdelingen, ook mogelijk maken om waar nodig over te gaan tot vervolging.