Gat Openbaar Ministerie Aruba door vertrek AG en PGVRIJDAG, 03 FEBRUARI 2012

ORANJESTAD — Het vertrek van advocaat-generaal Taco Stein naar St. Maarten en de pensionering eind deze maand van procureur-generaal Rob Pietersz, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie (OM), laat een gat achter bij justitie. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is dan ook al bezig met vervanging voor deze twee functies.

Dat laat Justitie-minister Arthur Dowers (AVP) weten. Met het wegvallen van twee personen met veel ervaring binnen het OM en de justitiële wereld, komt er meer druk op de resterende medewerkers. Volgens Dowers is de huidige groep mensen echter goed in staat om het werk aan te kunnen. “Maar er moet wel een gat opgevuld worden”, beaamt de minister. Ook in het belang van een snelle rechtsgang. Voor de functie van advocaat-generaal wordt vanuit Nederland een vacature opgesteld en gepubliceerd. Tegelijkertijd staat dezelfde vacature ook op Aruba open. Overigens hebben personen in Nederland al interesse getoond in de functie van advocaat-generaal, aldus de minister. Voor zover bij hem bekend zijn er in Aruba nog geen gegadigden.

Voor de functie van procureur-generaal wordt geen vacature opgesteld. Dowers legt uit dat deze functie wordt benoemd op basis van voordracht door het Gemeenschappelijk Hof.

Vorige week werd dus bekend dat Stein naar St. Maarten gaat om daar dezelfde functie uit te oefenen. Dowers legt uit dat verschillende eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen behoefte hebben aan een advocaat-generaal. En hoewel Stein eigenlijk in september terug had moeten gaan naar Nederland, is er voor hem een uitzondering gemaakt en kan hij naar St. Maarten. Het vertrek van Taco Stein is vervelend voor Aruba, aldus Dowers. “We hadden gehoopt nog wat langer op hem te kunnen rekenen.” De beslissing is echter door hem genomen in overleg met zijn werkgever, de Nederlandse overheid.