Fitch verhoogt rating Suriname

DE WARE TIJD:

12/07/2012

Paramaribo - Zowel de Staat als private sector in Suriname kan nu nog goedkoper lenen in het buitenland, dankzij de verhoogde waardering (rating), die Suriname heeft gehad van het internationaal erkende ratingsbureau, de Fitch Group. Daarnaast wordt het land nog aantrekkelijker voor investeerders.

Dit is de analyse van professor Anthony Karam, hoogleraar verbonden aan het Institute for Graduate Studies van Anton De Kom Universiteit, tevens oud-president van de Arubaanse Centrale bank. Gisteren is wereldkundig geworden dat Fitch, behorende tot de zogeheten ‘big 3’ economische waarderingsbureaus samen met Moody’s en Standard & Poors, de ratings van Suriname heeft verhoogd in drie categorieën van ‘B+’ naar ‘BB-‘. De langetermijnperspectieven voor zowel vreemde valuta als de nationale munt dragen nu de ‘BB-’ rating. De economische groei van gemiddeld 4,5 procent in 2011 en 2012, alsook de verwachte groei van bijna 5 procent in 2013 zal het land zelfs hoger dan de ‘BB-’ categorie plaatsen.

Ook de waardering van de zogeheten ‘country ceiling’, welke de mate waarin kapitaal zowel intern als over de grenzen vrijelijk kan bewegen beoordeelt, krijgt de verhoogde ‘BB-‘ waardering.De korte termijn vreemde valuta perspectieven kreeg een ‘B-’ waardering, wat inhoudt dat het land nog wat moeite heeft om versnelde financiële transacties op tijd te realiseren. De gunstige ratings “ontslaat ons niet van de verplichting om voorzichtig om te gaan met leningen. Er moeten geen leningen gesloten worden voor consumptieve doeleinden, anders krijg je vroeg of laat problemen, omdat je die niet terug kan betalen. Al mag je goedkoper lenen, is voorzichtigheid geboden met het schuldenbeleid”, zegt Karam. Beleid Het waarderingsbureau is lovend over de “toewijding van de autoriteiten in Suriname om fiscale oneffenheden weg te werken, en om stabiliteit te bewerkstelligen op zowel het valutakoersenals het prijzenfront .

Daarnaast is er nog altijd een positieve investeringscyclus en groeiperspectieven. Ook is de performance van de economie aanzienlijk sterker, vergeleken met landen van dezelfde kaliber. Het terugdringen van het begrotingstekort, houden van de staatsschuld beneden de twintig procent, instellen van een sovereign wealth fund, vereenvoudigen van het begrotingsproces en de hervorming van het belastingstelsel zouden allemaal kunnen bijdragen tot transparanter beleid. Waarschuwing Fitch onderstreept wel twee gevaren die de waardering van Suriname omlaag kan halen. Het eerste is de sterke afhankelijkheid van de economie van hoge prijzen op de wereldmarkt voor de natuurlijke rijkdommen goud en olie. Het tweede is dat er nog een sterke behoefte is aan institutionele en capaciteits versterking van de monetaire en financiële instituten. Dit zouden allebei onvoorspelbare factoren zijn die beinvloedbaar zijn door ontwikkelingen op de wereldmarkt enerzijds en politieke druk anderzijds. “Het versterken van de institutionele capaciteit van de monetaire en fiscale autoriteiten is de sleutel om macro-economische ontwikkeling te bevorderen en om het riscico van (negatieve... red) beleidsveranderingen te verminderen”, aldus Fitch, die ook waarschuwt voor forse salarisverhogingen die de monetaire stabiliteit verder in gevaar zullen brengen.