Financiering plannen van aanpak Justitie blijft probleem op St. MaartenDINSDAG, 03 JULI 2012

DEN HAAG — De financiering van de plannen van aanpak voor politie en justitie op St. Maarten, maar ook voor Burgerzaken en Juridische Zaken, blijft een probleem. De voortgangscommissie voor de plannen van aanpak adviseert de regering van St. Maarten daarom dit op korte termijn te bespreken. Dat staat in de zesde voortgangsrapportage van de commissie, die toezicht houdt op de uitvoering.

De commissie wees al eerder op het ontbreken van geld voor de plannen van aanpak, maar kreeg geen reactie. De begroting voor 2012 werd vervolgens vastgesteld, zonder voldoende budget. “(Het) betreft vooral de plannen van de minister van Justitie, waar het bijvoorbeeld gaat om aantrekken van personeel en verzorgen van opleidingen. Maar ook bij de overige drie plannen bestaat er gevaar van fasering van de uitvoering, dus het niet halen van geplande doelstellingen.” De ministers van Justitie en Financiën hebben wel het plan om extra geld te genereren, maar het blijft nog bij voornemens, aldus de commissie bestaande uit Ronald Bandell, Nico Schoof en Richard Gibson.

Met betrekking tot justitie en politie, stelt de commissie vast dat er in elk geval met de renovatie van de gevangenis is begonnen, dat er meer blauw op straat is en de reputatie van het korps is verbeterd. Maar de goede huisvesting voor de recherche en de Nieuwe Toelatingsorganisatie zijn nog niet geregeld en de infodesk is nog niet gerealiseerd. “De commissie doet een dringend beroep op alle betrokken partijen om dit project, dat zo belangrijk is voor het functioneren van de nieuwe politieorganisatie, af te ronden.” Ook is de werkdruk in de gevangenis nog steeds erg hoog, omdat er extra bewakers nodig zijn voor de tijdelijke huisvesting van gevangen tijdens de renovatie. De commissie wijst verder op de noodzaak voor een landsbesluit voor de Landsrecherche, samenwerking met de recherche in andere landen van het Koninkrijk en overleg met Nederland over het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen.

Met betrekking tot de afdeling Burgerzaken adviseert de commissie onder meer om de gegevens te koppelen met die van de ministeries van Arbeidszaken en Justitie, nadat er al eerder een inventarisatie werd gemaakt van de gegevensbestanden. “De commissie beveelt aan deze lijn met prioriteit door te trekken om zodoende de efficiëntie van de betrokken diensten te vergroten hetgeen de rechtszekerheid van de vreemdelingen zeer ten goede kan komen, doch anderzijds ook besparingen voor de overheid kan opleveren.”

De zesde voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met maart 2012. Tijdens het werkbezoek dat minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vorige maand bracht aan St. Maarten, sprak zij met premier Sarah Wescot-Williams af dat de regering de plannen van aanpak weer actualiseert, zodat er de voortgangscommissie de voortgang weer kan meten.