Financiën St. Eustatius met Cft besprokenDINSDAG, 21 FEBRUARI 2012

PHILIPSBURG— Een delegatie van St. Eustatius, onder leiding van gedeputeerde van financiën Koos Sneek, heeft afgelopen week de financiën van het eiland besproken met het College Financieel Toezicht.

Met het Cft werd voornamelijk gesproken over de technische details van de financiële administratie, periodieke rapportage, de begroting en de prioriteiten van de BES eilanden ter verbetering van het functioneren van het overheidsapparaat.

Tijdens de laatste twee dagen werd ingegaan op de onderwerpen die volgens de eilanden opgevoerd moeten worden op de agenda van de zesmaandelijkse besprekingen tussen de drie BES-eilanden en de Nederlandse regering van 12 tot 16 maart in Den Haag. Het hoofdonderwerp van deze besprekingen wordt gevormd door de resultaten van het rapport over het referentiekader.

In het rapport worden de taken en verantwoordelijkheden van de regeringen vastgesteld evenals de fondsen die men in verband hiermee nodig heeft.

Hoewel men nog niet tot een conclusie is gekomen, wordt verwacht dat het rapport de mening van de eilanden sinds de instelling van de BES- fonds zal ondersteunen. De eilanden zijn van mening dat de vrije bijdrage zoals thans gehanteerd wordt, niet toereikend is voor de verantwoordelijke en efficiënte uitvoering van hun taken.

Van het bezoek aan de Haag wordt ook gebruik gemaakt om andere ministeries te ontmoeten. Op de agenda prijken al vergaderingen met de ministeries van Onderwijs, Gezondheidszorg, Justitie, Sociale Zaken, Milieu en Economische Zaken.