Financiële positie aov-fonds Curaçao holt achteruitVRIJDAG, 16 MAART 2012

WILLEMSTAD — De commissie onder leiding van Victor Monk, die de hervormingen van het aov -fonds (algemene ouderdomsverzekering) moet bestuderen en met aanbevelingen moet komen, luidt de noodklok. De situatie van het fonds is erger dan gedacht. De ouderdomsuitkering is in gevaar. De tekorten stapelen zich op en additionele maatregelen zijn op korte termijn noodzakelijk.

De commissie zal er in een brief aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) op aandringen om zo snel mogelijk met additionele maatregelen te komen om het fonds te redden. Directeur Philip Martis van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die het aov-fonds beheert, bevestigt tegenover de Amigoe dat het steeds slechter gaat met het aov-fonds. Per eind 2011 is het tekort van het fonds tot boven de 100 miljoen gulden gestegen.

Martis: “Sinds 10 oktober 2010 (de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, red.) is een groot gedeelte van de lasten die onder de Antillen vielen ten laste van Curaçao gebleven. Daartegenover staat dat de inkomsten van de BES-eilanden en St. Maarten zijn weggevallen.”

Sneller dan voorzien

Door deze situatie is volgens Martis de financiële situatie van het fonds achteruitgehold. “Het is veel sneller gegaan dan we hebben voorzien.”

De SVB gebruikt maandelijks 8 miljoen gulden van de reserves uit andere fondsen dat het beheert, om de tekorten van het aov-fonds te dekken. “Als we zo doorgaan raken ook die reserves tegen het eind van volgend jaar op.”

Martis dringt erop aan dat de overheid zo snel mogelijk met additionele maatregelen komt en dat deze maatregelen ter goedkeuring naar de Staten worden gestuurd. “Een beslissing over additionele maatregelen moet liefst volgende week al genomen worden.”

Pensioenleeftijd

De Raad van Ministers heeft al ingestemd met een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar. Dit is inclusief een overgangsregeling voor personen die de leeftijd van 58 jaar al hebben bereikt. Zij kunnen nog op hun 60e met pensioen. Additionele maatregelen waaraan gedacht moet worden zijn het verhogen van de aov-premie en het conditioneren van of inkorten op de indexering van de ouderdomsuitkering.

Een discussie in de Raad van Ministers afgelopen woensdag heeft de benarde positie, waarin het aov-fonds verkeert, aan het licht gebracht. Minister Koeiman presenteerde een voorstel om de overgangsregeling uit te breiden met personen van 57 jaar of desnoods zelfs 56 jaar. Een dergelijke maatregel zal het aov-fonds juist in een meer precaire financiële positie brengen.