Fatum Curaçao houdt rekening met ‘spannende tijden’ in 2012 en 2013MAANDAG 6 AUGUSTUS 2012,

WILLEMSTAD — Ondanks dat de verzekeraar in 2011 een goed jaar heeft
gedraaid, spreekt de directie van Fatum enkele zorgen uit over een aantal
ontwikkelingen voor dit jaar en volgend jaar, aldus een persbericht met een
toelichting op de onlangs gepubliceerde jaarrekening.


Daarin spreken chief financial officer (cfo) Dorothy Romero-Sprockel en chief
commercial officer (cco) Marten O’Niel zich uit. Allereerst is er de onzekerheid
over het sociale zekerheidsstelsel op Curaçao. De invoering van onder meer de
basisverzekering ziektekosten die ondanks de demissionaire status van het
kabinet nog altijd in de planning zit, brengt voor de verzekeraar (financiële)
gevolgen met zich mee.

Daarnaast is er de druk van de toenemende concurrentie op de markt. “De
strijd tussen de 22 concurrenten lijkt bijna te verzanden in een prijzenoorlog,
wat de continuïteit van de kleinere spelers in gevaar brengt. Het omvallen van
de kleinere verzekeraars is niet gezond voor de markt”, vertelt Marten O’Niel.
“De klant wordt uiteindelijk de dupe als de verzekeraar niet in staat is om
diens verplichtingen na te komen.”

Moederbedrijf

Verder stippen Romero-Sprockel en O’Niel de roerige tijden in Europa aan. De
financiële crisis zorgt voor economieën die slecht groeien en problemen voor
zwakkere (euro-)landen. “Dat is voelbaar in onze Europese beleggingen”, licht
Romero-Sprockel toe. “De rente staat verder onder druk, wat voor lagere
beleggingsopbrengsten zorgt en er zijn bijna geen lokale
beleggingsmogelijkheden.”

Ondanks de punten van zorg ziet Fatum ook nog mogelijkheden. “We zien veel
mogelijkheden om te groeien, producten te ontwikkelen en meer synergie met de
moedermaatschappij, het in Trinidad gevestigde Guardian Holdings Limited (GHL),
te ontwikkelen”, vertelt O’Niel. GHL nam in 2003 het stokje over van ING. Het
bedrijf is beursgenoteerd, waardoor het door alle stakeholders in de gaten wordt
gehouden en aan alle wetten en richtlijnen moet voldoen, evenals Fatum. Door
deze moedermaatschappij kan Fatum meer producten aanbieden, en ook geniet de
verzekeraar voordelen door samenwerking met GHL op de gebieden ITC, Operations,
Marketing en Sales.

Fatum boekte in 2011 een winst van 21 procent. Dit was mogelijk ondanks een
rentelast van 2,5 miljoen gulden op een lening van 50 miljoen dollar die door
meerdere Caribische financiële instellingen aan Fatum beschikbaar was gesteld.
“Uit deze lening blijkt het vertrouwen van de markt”, aldus Romero-Sprockel. “De
lening maakt het mogelijk om de financiële structuur voordeliger in te richten
om zo de expansieactiviteiten voort te kunnen zetten.” De jaarrekening van Fatum
is te vinden op de website van de verzekeraar: www.fatum.com.