Extra importmaatregelen door uitbraak vogelgriep

01/02/2017

PARAMARIBO - De Veterinaire Inspectie treft extra maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van vogelgriep in onder andere in Europa en Azië. Vogels en vogelproducten uit regio’s waar de griep heerst, mogen niet worden geïmporteerd.

"Let wel: het betekent niet dat er helemaal niet vanuit een bepaald land mag worden geïmporteerd als de griep in een bepaald deel heerst", verduidelijkt Gianna Karg, waarnemend hoofd Veterinaire Inspectie. Ze onderkent dat de inspectie niet voldoende mankracht heeft om de controle op alle plekken te doen. "Daarom hebben we met de politie, douane en havenmeesters afspraken gemaakt en gevraagd om extra alertheid."

De inspectie is ook van plan om in dit kader in februari en maart trainingen te verzorgen aan onder andere havenpersoneel over hoe te handelen als besmette producten het land binnen worden gebracht. Karg merkt op dat er tot nu toe geen enkel geval is geconstateerd: "We reageren gelijk op meldingen van ziekte in het veld. We zouden meer kunnen doen, maar de middelen zijn er niet." In feite zou er volgens haar actief onderzoek moeten worden gedaan in onder andere het Bigi Pangebied, waar veel trekvogels komen.

De wereld moet zich volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorbereiden op een mogelijke grieppandemie. In 2009 en 2010 heeft het H1N1-griepvirus de wereld al flink geteisterd. De organisatie roept daarom alle landen op om nauwlettend toe te zien op de uitbraak van de dodelijke vogelgriep bij vogels en mensen.

Sinds eind vorig jaar zijn er in Europa en Azië verschillende typen van de vogelgriep gezien. De uitbraak in deze gebieden heeft geresulteerd in grootschalig slachten van pluimvee. In China heeft de griep behalve bij gevogelte ook menselijke slachtoffers gemaakt. Symptomen van vogelgriep bij de mens zijn koorts, keelpijn en hoesten. Vogels kunnen sterven zonder enige symptomen, maar ze kunnen in sommige gevallen ook zwellingen vertonen over de ogen en oorlellen.

Bron: de Ware Tijd, Suriname