Evaluatie conferentie CFATF op CuraçaoMAANDAG, 11 JUNI 2012

WILLEMSTAD — Evaluatie van de deelname aan de bijeenkomst van de Caribbean Financial Action Task Force (FATF), die van 21 tot en met 25 mei plaatsvond in El Salvador, staat gepland voor 27 juni. Vooral de kritiek op het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) zal moeten worden aangepakt.

Het was Curaçao maar net gelukt om tijdens de conferentie in El Salvador goedkeuring te krijgen, die opgenomen is in het Mutual Evaluation Report. Deze goedkeuring is een voorlopige, omdat ons land in november weer wordt onderworpen aan een evaluatie. Vooral op politiek gebied heeft Curaçao het niet goed gedaan.

Het publiekelijk zwaaien met documenten door premier Gerrit Schotte, het lekken van MOT-gegevens, de toegankelijkheid van de minister tot het MOT-bestand en vertraging in het invoeren van de wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden moeten aangepakt worden. Gebeurt dat niet, dan loopt Curaçao het risico te worden teruggezet in de ‘International Country Risk Group’.

Het summiere verslag van de conferentie, dat inmiddels door CFATF online is gezet, meldt dat ondanks het feit dat Curaçao een relatief gezond en betrouwbaar justitieel systeem heeft, er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van informatie te waarborgen zodat deze informatie niet op straat belandt. Verder meldt het verslag dat de lokale wetten dusdanig moeten worden aangepast dat het financieren van terroristische organisaties strafbaar wordt gesteld, zoals de richtlijnen van CFTAF dat aangeven. Dat is echter inmiddels gebeurd. Het Wetboek van Strafrecht van Curaçao is aangepast. De evaluatie van CFATF beslaat de periode vóór de aanpassing van het Wetboek van Strafrecht.