Elektronische aangifte nu mogelijk bij Arubaanse douane

ZATERDAG, 22 FEBRUARI 2014

ORANJESTAD — Burgers en bedrijven kunnen sinds kort elektronisch hun douanezaken regelen. Hiermee moet de efficiency van het aangifteproces worden bevorderd. Het gaat om inklaring, uitklaring, indiening van vracht- en doorvoerlijsten en aangifte. Deze douaneformaliteiten mogen slechts elektronisch worden gedaan na toestemming van de inspecteur. Schriftelijke aangifte blijft mogelijk.

Om elektronische aangifte mogelijk te maken is de wet op in-, uit- en doorvoer aangepast. De wijzigingen zijn vorige week zaterdag van kracht gegaan maar werden gisteren door Directie Wetgeving openbaar gemaakt.

Controle

Iedereen die toestemming wil vragen voor het doen van elektronische aangifte wordt eerst gecontroleerd. Personen die bijvoorbeeld binnen vijf jaar zijn veroordeeld voor het plegen van strafbare belastingfeiten, krijgen geen toestemming. Toestemming kan verder ingetrokken worden als de inspecteur de toestemmingshouder een waarschuwing heeft uitgereikt ‘voor onzorgvuldig handelen, gepleegd in de uitoefening van zijn bedrijf’ of bij faillissement. Weigering of intrekking van de toestemming wordt schriftelijk gedaan met vermelding van een geldige reden. Bij het intrekken van de toestemming krijgt de betrokkene een termijn van twee weken om te reageren op het voornemen tot intrekking.

Elektronische inklaring van zeeschepen kan voor de aankomst van het schip plaatsvinden. Op het moment van elektronische aangifte moeten alle andere bescheiden in orde zijn, waarschuwt de douane. Het gaat bijvoorbeeld om andere toestemmingen die nodig zijn, maar ook om accijnsaangifte in verband met in-, uit en doorvoer van brandstof, tabak en drank. Elektronische aangifte kan alleen door bevoegde personen worden gedaan en ook alleen maar ‘vanuit een aansluiting waarvoor de toestemming geldt’.

Via internet

Om elektronische aangifte te vergemakkelijken gaat de douane per 4 maart bovendien werken met het computersysteem Asycuda World. Dit is een douanemanagementsysteem ontwikkeld door de intergouvernementele organisatie United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). “Het systeem is klaar om ingevoerd te worden”, kondigt de douane eerder deze maand aan. Het douanekantoor op de vrachtafdeling van de luchthaven heeft de primeur. Daar gaat het systeem per 4 maart van start. De andere douanekantoren volgen in de daaropvolgende vijf weken, zo is de verwachting.

Klanten die gebruik willen maken van dit geautomatiseerde systeem kunnen hiervoor bij de douane toestemming vragen. Dat kan via een formulier op de website van de douane. Aangifte kan dan via internet worden gedaan, ook vanuit het buitenland. Het systeem is straks 24 uur per dag online te bereiken en moet het hele proces niet alleen vergemakkelijken maar ook versnellen en versimpelen. Zo zijn douanetarieven geïntegreerd in het systeem.

Asycuda World kan manifesten, douaneaangiften, boekhoudkundige procedures, doorvoer en tussenprocedures verwerken. Eén van de voordelen voor de overheid is dat de informatie uit het systeem gemakkelijk gebruikt kan worden voor statistische, economische analyses. Wereldwijd zijn er naar schatting meer dan 80 landen die van hetzelfde systeem, of een variant hiervan, gebruik maken. Asycuda gebruikt dan ook internationale codes en standaarden ontwikkeld door International Organisation for Standardisation (ISO), World Customs Organization (WCO) en de Verenigde Naties (VN).

Bron: Amigoe, Aruba