Eilandsraad Bonaire vraagt structurele aanpak armoede

MAANDAG, 11 NOVEMBER 2013

WILLEMSTAD — Het Bestuurscollege moet integraal en structureel de armoede aanpakken op het eiland. Dat vindt de Eilandsraad. Dat dient te gebeuren door de minimumlonen ter discussie stellen in de Sociaal Dialoog.

De raad wil dat het college een voorstel voor het minimumloon dat door Eilandsraadslid Jeffrey Levenstone is opgesteld, op de agenda van de Sociaal Dialoog plaatst. Ook dient op de agenda van het overleg, het sociaal akkoord dat in 2010 is gesloten tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk Kamp, te worden geplaatst. De meerderheid in de Eilandsraad heeft een motie van die strekking onlangs aangenomen.

De Eilandsraad dringt in de motie er bij het eilandsbestuur op aan om de Sociaal Dialoog twee maanden de tijd te geven om hun standpunt over deze twee zaken te bepalen, zodat de Eilandsraad verder kan werken aan de verlichting voor de burgers.

Volgens de Eilandsraad worden de burgers geraakt door de achteruitgang in koopkracht als gevolg van de internationale en lokale ontwikkelingen. Armoede is geen incidenteel fenomeen meer en kan ook niet opgelost worden met incidentele maatregelen. Dit fenomeen moet integraal en structureel worden aangepakt.

De meest kwetsbare groep in de gemeenschap heeft de steun nodig van de overheid, aldus de Eilandsraad.

Bron: Amigoe, Curacao

 

Nederlandse Kamervragen illustreren zorgen over armoede op Bonaire

11 november 2013

DEN HAAG/KRALENDIJK – Kamervragen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer illustreren de sociaal-economische zorgen van Bonairianen.

De Kamervragen hebben betrekking op de uitzending ‘Caribisch Nederland, drie jaar later Bonaire’ van de publieke omroep NTR. De omroep zond in oktober een driedelige serie uit waarin Caribisch Nederland drie jaar na de staatkundige veranderingen in beeld wordt gebracht.

Koopkracht

De Kamerleden Roelof Van Laar en Ed Groot (beiden PvdA) stuurden afgelopen vrijdag een reeks vragen naar minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatsecretaris Frans Weekers van Financiën. Van Laar en Groot willen van de bewindslieden weten of de verklaringen in de uitzending, over de teruglopende koopkracht en prijsstijgingen bij gelijkblijvende salarissen, kloppen.

Al enige tijd hebben de Consumentenbond Bonaire, andere instanties en Bonairianen de noodklok geluid over de hoge prijzen in de supermarkten en de tarieven voor stroom en elektriciteit. Van Laar en Groot willen weten wat de oorzaken zijn van de hoge tarieven en wat voor instrumenten Plasterk heeft om daar iets aan te doen. Ook de overstap van de Antilliaanse gulden naar de Amerikaanse dollar moet volgens hen onder de loep worden genomen.

Informele economie
Een onderwerp dat apart aandacht verdient van Plasterk en Weekers zijn de economische activiteiten op de BES-eilanden. De wisselwerking tussen de informele en formele economie moet uitgezocht worden. Van Laar en Groot vragen zich af of de omvang van de informele economie sterk is afgenomen ten behoeve van de formele economie.

Bron: NTR Caribisch Netwerk