eGovernment Strategie 2012-2016 van de Republiek Suriname: Automatisering vervult brugfunctie tussen overheid en burger

DE WARE TIJD:

19/06/2012

Paramaribo - Automatisering in het overheidsbeleid moet versneld zorgen voor het vernieuwen van de relaties tussen overheid en samenleving en de verhoudingen tussen overheden onderling.

Dat laatste moet leiden tot een geïntegreerd overheidsbeleid, een instrument voor aanzienlijke verbetering van de dienstverlening aan de burgers. Dat zegt vicepresident Robert Ameerali in het document ‘eGovernment Strategie 2012-2016 van de Republiek Suriname’, dat door de commissie eGovernment is geproduceerd.

Ameerali heeft deze commissie op 1 december 2011 ingesteld. De commissie onder leiding van Ra-shied Doekhi, heeft het document op 29 mei ter goedkeuring aan de Raad van Ministers aangeboden. In het document zijn projecten geïdentificeerd voor de komende jaren, die verwerkt zijn in een strategisch plan. dWT wist de hand te leggen op het document. eGovernment is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij overheidsdiensten.

ICT

Volgens Ameerali zullen alle basisregistraties van alle overheden met intelligente verbindingen zonder de privacy van de burger te schenden aan elkaar gekoppeld worden. Hiermee moet een effectieve en efficiënte dienstverlening over enkele jaren een feit zijn.

Het vertrouwen dat de overheid de informatie correct gebruikt, zal daarbij de basis zijn. Informatie en communicatie op orde brengen met de meest moderne technologieën, waarbij ministeries en andere overheden niet langer op informatie-eilanden zitten, maar informatie met elkaar delen voor een snellere en slimmere dienstverlening aan de burgers, wordt de maat der dingen. Minder bureaucratie, minder administratieve lasten, minder onnodige overheidskosten, snellere bediening, allemaal in het teken van transparantie, participatie en toegankelijkheid: accenten van één overheid met één beleid, op zoveel mogelijk plekken digitale dienstverlening, zodat met één druk op de knop een veelheid van diensten voor de burger aanwezig is, zegt Ameerali in het document.

Projecten

De eGovernment commissie gaat zich inzetten voor een zevental doelen, uiterlijk in het jaar 2020, namelijk dat alle overheids- diensten online beschikbaar zijn, dat alle overheidsinstituten met elkaar verbonden zijn, dat het personenregister van Suriname het basisbestand van alle diensten vormt, dat elk gezin in Suriname over een ‘informatie- & communicatie-apparaat’ beschikt, dat elk gezin in Suriname toegang tot het internet heeft, dat iedere Surinamer beschikt over een beveiligde ‘smart ID-kaart’ en dat iedere Surinamer digitale betalingen in binnen- en buitenland kan doen.

Enkele van de projecten die in de planning liggen zijn: online aanbestedingen en papierloos vergaderen met behulp van nieuwe communicatiemiddelen. Verder wordt de overheid met één centraal nummer bereikbaar voor de gehele gemeenschap. Binnen de overheid worden alle telefonische contacten vanuit dit centrale punt verder doorgeleid naar de desbetreffende diensten.

Hiermee wordt de overheid op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijker om dienstbaar te zijn voor de samenleving.