Eerste veroordeling op Aruba voor mensensmokkel

ZATERDAG, 16 NOVEMBER 2013

ORANJESTAD — “Met de eerste veroordeling op Aruba voor mensensmokkel, kan het eiland lokaal, regionaal en internationaal laten zien dat we het probleem wel degelijk serieus nemen.” Dat zegt een verheugde Jeanette Richardson-Baars in een reactie op de veroordeling van Alex en Liliana Mathew.

Baars is Landelijk coördinator mensenhandel en mensensmokkel bij Korps Politie Aruba (KPA). Ze is blij met de uitspraak. “Als je weet dat hier de maximumstraf 6 jaar is en er 5 jaar was geëist tegen Alex, dan vind ik 4,5 jaar en een boete van 15.000 florin een goed resultaat voor een eerste zaak.” Bovendien, zo zegt ze, zijn er direct twee mensensmokkelaars veroordeeld en staat een derde veroordeling op stapel (beveiliger Michael Levestone, red). “De ruim drie jaar die wij hebben geïnvesteerd om dit tot een zaak te laten komen, zijn niet voor niets geweest.”

De veroordeling van het echtpaar Mathew biedt volgens Baars een goed referentiekader voor de toekomst, al zijn de meeste zaken van mensensmokkel en uitbuiting niet zo omvangrijk als deze zogeheten Strea-zaak. “De meeste meldingen die wij binnen krijgen gaan om situaties waarbij één verdachte is betrokken en één tot drie slachtoffers. Alex en Liliana Mathew hebben veel meer slachtoffers gemaakt. Niet alleen van mensenhandel, maar ook van verkrachting, mishandeling en bedreiging, bovendien zijn hier zijn ook meerdere daders bij betrokken.”

Op Aruba komen nu gemiddeld zes klachten per jaar binnen. “Twee tot drie leiden tot verder onderzoek”, zo vertelt de coördinator. “Uitbuiting kom je met name tegen in de hotelsector, de horeca en in supermarkten.” Nu er voor het eerst iemand op Aruba is veroordeeld voor mensensmokkel vermoedt Baars dat mensen zich bewuster worden van misstanden. “Uitbuiting en smokkel van mensen gebeurt overal ter wereld. Je moet jezelf ervoor trainen om het te zien. Door de behandeling van deze zaak zijn mensen weer even wakker geschud.” Baars benadrukt dat mensen beter tien keer voor niets kunnen bellen dan één keer nalatig zijn. Het telefoonnummer van de zogeheten hotline die mensen 24 uur per dag kunnen bereiken is 592-3231. Ook kan er gemaild worden naar: lcmm@kparuba.com

Bron: Amigoe, Aruba

 

Verdachten Foxy-Lady zaak veroordeeld

VRIJDAG, 15 NOVEMBER 2013

ORANJESTAD — Alex en Liliana Mathew zijn vanochtend door het Gerecht in Eerste Aanleg veroordeeld tot respectievelijk 4,5 jaar en 22 maanden voor mensenhandel in de toenmalige stripclub Foxy Lady. Alex gaf aan in hoger beroep te gaan.

Tegen Alex was vijf jaar geëist. Omdat de behandeling langer dan drie jaar heeft geduurd gaan daar, naast de achttien maanden die hij al had gezeten, een extra zes maanden vanaf. Bovendien moet hij 15.000 florin boete betalen. Medepleger Liliana hoeft geen boete te betalen en ook zij krijgt wegens de lengte van de behandeling aftrek van de 24 maanden die tegen haar waren geëist.


Bijna alles wettelijk beweze
n

Het gerecht acht, met uitzondering van de aanklachten van twee personen, wettelijk bewezen dat Alex en Liliana zich schuldig maakten aan mensenhandel, omdat zij misbruik maakten van door hun gecreëerde en in stand gehouden situaties van overwicht. Hun slachtoffers kwamen in kwetsbare posities, waarbij zij niet konden vertrekken uit hun werksituatie in stripbar Foxy Lady. Beide verdachten misleidden professionele stripteasedanseressen die uit het buitenland naar Aruba kwamen om in Foxy Lady te werken met de belofte dat zij veel geld zouden verdienen. De strippers kwamen terecht in een situatie waarin zij niet alleen een stuk minder verdienden, maar ook in hun bewegingsvrijheid werden beperkt en bij aankomst al een flinke financiële schuld aan Foxy Lady moesten afbetalen. Liliana trad hierbij op als aanspreekpunt en vaak ook als bedrijfsleider. De eis tegen haar dat zij betrokken was bij het onder druk zetten van de strippers door te dreigen met publiceren van expliciete foto’s is niet bewezen. Het was uiteindelijk Alex die de leiding had en zich bovendien schuldig maakte aan mishandeling en het onder druk zetten van de werknemers door seksueel getinte foto’s van ze te maken en te dreigen met publicatie daarvan. Meerdere strippers die probeerden te ontsnappen, werden opgespoord en door hem of door anderen in opdracht van Alex mishandeld. Zo heeft Alex een klant van Foxy Lady zwaar mishandeld en een werknemer bedreigd met het afzagen van een arm met een cirkelzaag.


Mathew onderbreek
t

In tegenstelling tot tijdens de inhoudelijke behandeling komt de hoofdverdachte in de Strea-zaak vanochtend wél opdagen voor zijn vonnis. Zijn echtgenote Liliana verblijft momenteel in de VS en was niet aanwezig. In de zaal, achter twee familieleden van Alex, zitten vijf rechercheurs van Korps Politie Aruba (KPA) te wachten op de aanvang van de zitting. Rechter Angela neemt de honneurs waar voor rechter Drop, die de inhoudelijke zaak heeft behandeld en het vonnis heeft opgesteld. Drop is vandaag namelijk in Curaçao. Angela begint met de antwoorden van Drop op het verweer van Mathew. Nadat het verzoek van niet-ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie (OM) is afgewezen, onderbreekt Mathew de rechter. “Ik wil dit niet horen. Zeg maar hoeveel jaar ik krijg.” Hierop zegt rechter Angela dat zij zelf bepaalt hoe zij een vonnis voorleest en dat er mensen in de zaal zijn die wellicht wel belang hebben bij de informatie. Alle verweren en verzoeken tot schorsing zijn afgewezen door rechter Drop. Zo wijst de rechter het verweer af, dat niet alle getuigen zijn gehoord, omdat van een aantal de verblijfplaats onbekend was. In ieder geval twee getuigen, beiden uit Venezuela, wilden geen verklaring afgeven.

Een ander verweer van Alex, namelijk dat hij geen rechtbijstand heeft, wordt door Drop ook weerlegd. Alex heeft namelijk zelf gebroken met advocaat John Zara en zijn Nederlandse raadsman Abraham Moscowicz is van het tableau geschrapt. De rechter vindt dat Alex geen aantoonbare inspanningen heeft verricht om aan nieuwe rechtsbijstand te komen, terwijl hij hier tijd genoeg voor had. Op een gegeven moment weegt de noodzaak tot berechting dan ook zwaarder dan of de verdachte wel of geen advocaat heeft. Dat de behandeling van de Strea-zaak langer dan drie jaar heeft geduurd, komt volgens de rechter doordat Zara en Moscowicz het proces vertraagden. Zara had veel vragen voor de getuigen die de rechter-commissaris al had gesteld, maar die uiteindelijk weer extra middagen in beslag namen om opnieuw gesteld te worden, aldus Drop. Voor een verhoor met Moscowicz erbij vanuit Nederland via videoconferentie werd extra tijd genomen om de verbinding op te zetten. Uiteindelijk maakte de raadsman er geen gebruik van, verklaarde de rechter in het vonnis.

Nadat het vonnis is voorgelezen geeft Alex Mathew meteen aan in hoger beroep te gaan. “De consequenties daarvan zullen voor jullie allemaal zijn”, zegt hij. De vijf rechercheurs gaan om hem heen staan om hem in de boeien te slaan en naar KIA te brengen. “Verzet u zich hiertegen dan zijn de gevolgen voor u”, zei één van hen. Mathew snauwt hem af en zegt dan: “Doe mij die boeien nou maar om.”

Bron: Amigoe, Aruba